Protokol

Pajović: Zajedno da rješavamo problemePredsjednik Skupštine Darko Pajović sa saradnicima, imao je radni doručak sa ženama preduzetnicama crmničkog kraja na Virpazaru kao i predsjednikom mjesne zajednice Crmnica.

Pajović: Zajedno da rješavamo probleme


Portal AnalitikaIzvor

Na sastanku su preduzetnice izložile probleme sa kojima se srijeću u svom radu, ali i prezentovale njihov rad i angažovanje u oblastima proizvodnje vina, izrade suvenira, turizma, privatnog smještaja i pčelarstva.Pajović je istakao veliki značaj ženskog preduzetništva, kao i doprinos koji u raznim aspektima ima njihov angažman za crnogorsko društvo.

 "Problemi sa kojima se srijećete u svom
radu su zajednički i vjerujem da zajednički možemo i trebamo i da ih rješavamo. Sve oblasti preduzetništva kojima se bavite su izuzetno značajne i čine ovaj kraj dostupnijim, prepoznatljivijim i svakako ekonomski snažnijim. Imate moju punu podršku, a i institucije koju predstavljam da jos snažnije nastavite svoj rad. Skupština Crne Gore vam stoji na raspolaganju za sve vaše ideje i inicijative iz oblasti zakonodavstva koje pospješuju vaš rad.", kazao je Pajović, koji je preuzeo obavezu da neke od problema koje su iznijete na sastanku u saradnji i komunikaciji sa drugim institucijama i riješi.Nakon sastanka organizovana je posjeta radionici suvenira i turističkoj agenciji na Virpazaru, kao i privatnoj vinariju u Bukoviku gdje se Pajović upoznao na licu mjesta sa načinom rada i uslovima u kojima obavljaju djelatnost preduzetnici ovog kraja. 

Portal Analitika