Politika

Gošović: Obrazac prekršajnog naloga ne sadrži pouku, građani obmanuti

Poslanik i član Predsjedništva Demokratske Crne Gore Neven Gošović uputio je otvoreno pismo ministru pravde Zoranu Pažinu, koje Portal Analitika objavljuje integralno.
Gošović: Obrazac prekršajnog naloga ne sadrži pouku, građani obmanuti
Portal AnalitikaIzvor

Gospodine ministre,

Skupština Crne Gore na sjednici održanoj 16. jula 2014. godine donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima. Navedeni zakon je stupio na snagu 07. avgusta 2014. godine.

Odredbama člana 234 stav 2 tog zakona propisano je da će se novčana kazna smatrati u cjelosti plaćenom ako kažnjeno, odnosno osuđeno lice plati dvije trećine novčane kazne u roku određenom konačnim i izvršnim prekršajnim nalogom, odnosno pravosnažnom sudskom odlukom.

S tim u vezi, saglasno članu 54 stav 4 iz tog zakona, plaćanje dvije trećine novčane kazne i troškova postupka u roku određenom konačnim i izvršnim prekršajnim nalogom, predstavlja osnov za brisanje tih podataka iz Registra novčanih kazni.

Takođe, Zakonom o prekršajima propisano je: da se prekršajni nalog izdaje u pisanoj formi, i da sadrži pouku o načinu plaćanja novčane kazne, štete i troškova sa odgovarajućim žiro računom i upozorenje o posljedicama neplaćanja, te da ovlašćeni organ za izdavanje prekršajnog naloga utvrđuje obrazac prekršajnog naloga koji obavezno sadrži podatke iz st. 1 do 4 ovog člana, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Ministarstvo pravde aktom broj 01-6464/15 od 18. maja 2015. godine dalo je saglasnost na izgled i sadržinu inoviranog obrasca prekršajnog naloga utvrđenog od strane Glavnog grada Podgorica - komunalne policije.

Međutim, navedeni obrazac prekršajnog naloga ne sadrži pouku da će se novčana kazna, saglasno članu 234 stav 2 Zakona o prekršajima, smatrati u cjelosti plaćenom ako kažnjeno lice plati dvije trećine novčane kazne u roku određenom konačnim i izvršnim prekršajnim nalogom.

Gospodine ministre,

Građani, po prirodi stvari, ne mogu imati neposredno saznanje o njihovim pravima u pogledu plaćanja novčanih kazni određenih prekršajnim nalogom. Zato obrazac prekršajnog naloga, u skladu sa zakonom, mora sadržati pouku da će se novčana kazna smatrati u cjelosti plaćenom, ako učinilac prekršaja plati dvije trećine novčane kazne u roku određenom konačnim i izvršnim prekršajnim nalogom.

Uostalom, obrazac prekršajnog naloga kojeg izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije, sadrži gore naznačenu pouku.

Obrazac prekršajnog naloga kojeg izdaje Komunalna policija Glavnog grada, a na koji obrazac je Ministarstvo pravde dalo saglasnost, ne sadrži takvu pouku.

Naznačeni propust Komunalne policije Glavnog grada Podgorica i Ministarstva pravde ima veoma negativne posljedice na ostvarivanje prava građana utvrđenih zakonom.

Visina novčane kazne za prekršaje i platežna moć građana Podgorice i Crne Gore u velikoj su nesrazmjeri.

Građani Podgorice koji su,u roku utvrđenom prekršajnim nalogom umjesto dvije trećine uplatili cjelokupan iznos novčane kazne, pretrpjeli su štetu u vidu više uplaćenog iznosa novčane kazne. Sa druge strane, u tom iznosu ostvareni prihodi Budžeta Glavnog grada predstavljaju sticanje bez osnova. Takvo stanje u Glavnom gradu traje još od 07. avgusta 2014. godine,

Gospodine ministre, imajući u vidu naznačeno, pozivam Vas da bez odlaganja preduzmete mjere iz Vaše nadležnosti kojima ćete obezbijediti poštovanje prava građana Crne Gore utvrđenih članom 234 stav 2 Zakona o prekršajima, i o utvrđenom činjeničnom stanju u svim jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori i preduzetim mjerama obavijestite javnost.

Portal Analitika