NATO

LOGEX 17: Potvrđena posvećenost saradnji sa vojskama NATO

Glavna planska konferencija za logističku vježbu LOGEX 17 realizovana je od 18. do 22. jula u kasarni “Milovan Šaranović“ u Danilovgradu. Crna Gora, kao aktivni učesnik logističkih vježbi, ove godine je organizator Glavne planske konferencije, u saradnji sa Komandom američkih snaga u Evropi (EUCOM).
LOGEX 17: Potvrđena posvećenost saradnji sa vojskama NATO
Portal AnalitikaIzvor

Na Glavnoj planskoj konferenciji usaglašane su liste aktivnosti i učesnika na vježbi, kao i ostale obaveze u pripremama za vježbu.

Na otvaranju konferencije načelnik Odjeljenja za logistiku G4 u Generalštabu Vojske Crne Gore pukovnik Ramiz Pejčinović naglasio je da logističke vježbe predstavljaju osnov unapređenja logističkih sposobnosti. „Aktivnim učešćem pripadnika Vojske Crne Gore na međunarodnim vježbama potvrđuje se naša posvećenost razvoju interoperabilnosti sa vojskama iz NATO i partnerskih zemalja, kao i želja za daljim usavršavanjem“, zaključio je pukovnik Pejčinović.

Na konferenciji su učestvovala 23 pripadnika oružanih snaga iz Moldavije, Srbije, Finske, Švedske, SAD, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore.

 

Portal Analitika