Abiznis

EK Vladi: Carinici ne smiju kontaktirati sa privrednicima, video nadzor kontrole robe

Evropska komisija, u cilju borbe protiv korupcije, predložila je Vladi Crne Gore novi sistem koji podrazumijeva da službenici carine nemaju kontakt sa privrednicima tokom naknadne kontrole robe, kao i da se obezbijedi video nadzor na mjestima na kojima se vrši fizička kontrola robe.
EK Vladi: Carinici ne smiju kontaktirati sa privrednicima, video nadzor kontrole robe
Portal AnalitikaIzvor

To piše u Izvještaju sa IX sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima koji je juče usvojila Vlada.

Predstavnik EK je, kako se navodi u dokumentu, istakao kao pozitivan primjer borbe protiv korupcije sistem koji primjenjuje Carina Kosova, kojim se izbjegava kontakt službenika za naknadnu kontrolu sa privrednikom, uz obezbjeđenje video nadzora na mjestima na kojima se vrši fizička kontrola robe i savjetovao Upravu carina da razmotri primjenu takvog sistema.

“Predstavnik crnogorske delegacije je podsjetio da je Crna Gora kroz realizaciju projekta sa Svjetskom bankom o elektronskom signiranju deklaracija, prije dvije godine uvela sličan sistem putem kojeg privredni subjekti komuniciraju sa carinom preko broja šaltera otvorenih na carinskoj ispostavi bez identifikacije carinskog službenika, ali da nemamo uspostavljen video nadzor na svim mjestima na kojima se vrši fizička kontrola robe. Takođe, naveo je da ćemo razmotriti i modele za unapređenje ovog sistema. Predstavnici EU su naglasili da Uprava carina uspješno dalje nastavlja nadogradnju svojih kapaciteta u oblasti Analize Rizika, kao i učešće u međunarodnim zajedničkim akcijama protiv krijumčarenja. Od strane EK je ocijenjeno da bi broj obuka carinskih služnbenika trebao da bude veći imajući u vidu da se carinsko okruženje brzo mijenja te da je usavršavanje ključna stvar za carinsku službu”, navodi se u Izvještaju.

P.Z.

Portal Analitika