Politika

Đukanović: Neka ministarstva u ozbiljnom nedostatku

Premijer Milo Đukanović kazao je da su neka ministarstva u ozbiljnom nedostatku, i ti resori radiće i u avgustu kako bi nadoknadili propušteno.
Đukanović: Neka ministarstva u ozbiljnom nedostatku
Portal AnalitikaIzvor

Vlada Crne Gore je, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao Đukanović, usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade za drugi kvartal, s Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za prvi kvartal ove godine.

„Predsjednik Vlade je, zaključujući raspravu o ovoj tački dnevnog reda, izrazio nezadovoljstvo realizacijom Programa rada Vlade u II kvartalu, rekavši da su neka ministarstva svoje obaveze završila na vrijeme, dok su neka u ozbiljnom zaostatku“, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Navodi se da je, na predlog Đukanovića, usvojen radni zaključak da avgust bude iskorišćen da pojedina ministarstva nadoknade propušteno, a da ažurirani izvještaj o realizaciji obaveza Vlada razmotri na sjednici koja bi trebalo da bude održana tokom idućeg mjeseca.

Dodaje se da je usvojen je i Drugi kvartalni Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period od 2016 do 2018 godine.

U saopštenju se kaže da je Vlada utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore (VCG) u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

„Ovim Predlogom otklanjaju se pravno-administrativne smetnje za zajedničko djelovanje snaga Crne Gore i država članica NATO u skladu sa članom 5 Sjevernoatlanskog ugovora“, saopšteno je iz Vlade.

Navodi se da se tim Predlogom pruža mogućnost angažovanja deklarisanih jedinica VCG u kolektivnoj odbrani, bez ograničenja u sistemu popune jedinica u vremenu predviđenom međunarodnim aktima koji proističu iz članstva Crne Gore u NATO.

„Povodom ove tačke dnevnog reda, ministar unutrašnjih poslova, Goran Danilović izuzeo je mišljenje iz principijelnih razloga, zbog protivljenja učešću jedinica VCG u mirovnim misijama koje nijesu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada, u cilju usklađivanja sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, donijela Uredbu o zaradama lica u službi u VCG.

Dodaje se da je Vlada usvojila Izvještaj o radu Savjeta za razvoj nevladinih organizacija za period od septembra 2014. do decembra 2015. godine.

„Imajući u vidu specifičan format Savjeta i izazove u njegovom radu, Vlada je zadužila organe državne uprave da u postupku pripreme nacrta propisa, odnosno strateških i drugih dokumenata koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori, konsultuju Savjet radi davanja mišljenja“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je usvojen i Drugi izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period od 2014. do 2016. godine.

Vlada je ocijenila da je stepen realizacije aktivnosti i dalje nizak, iako je postignuto poboljšanje u poređenju sa Prvim izvještajem.

„Savjet za razvoj nevladinih organizacija zadužen je da upozori organe državne uprave nadležne za nerealizovane mjere iz Akcionog plana, da najkasnije do kraja četvrtog kvartala 2016. godine, preduzmu potrebne aktivnosti za njihovu realizaciju i o tome informišu Savjet“, saopšteno je iz Vlade.

Navodi se da se Vlada, u okviru tekućih pitanja, upoznala sa usmenom informacijom koju je prezentirao ministar finansija o Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore i kreditnom zaduženju.

Tim povodom, predsjednik Vlade sugerisao je da izradu Smjernica makroekonomske i fiskalne politike treba finalizovati u skladu sa ažuriranim podacima koje su resorna ministarstva bila dužna da dostave.

Đukanović je ocijenio da Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i pitanje kreditnog zaduženja treba prethodno razmotriti na Užem kabinetu, kako bi se definisale jasne smjernice za pripremu materijala o kojima će se odlučivati na sjednici Vlade.

Iz Vlade je saopšteno da je ministar pomorstva i saobraćaja, Ivan Brajovic podnio Vladi usmenu informaciju o najavljenom štrajku radnika Željezničkog prevoza Crne Gore.

Brajović je, kako se navodi, upoznao Vladu o dosadašnjem dijalogu sa predstavnicima rukovodstva i sindikata, kao i o namjeri radnika da stupe u štrajk 25. avgusta, ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.

„Vlada se upoznala sa informacijom i konstatovala da je ovo pitanje neophodno razmotriti u redovnoj proceduri“, zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika