Društvo

VLADA: Usvojena Strategija razvoja informacionog društva

Vlada je danas usvojila Strategiju razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine, u cilju dostizanja standarda Evropske unije (EU) u toj oblasti, veće primjene informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) i ekonomskog rasta države.
VLADA: Usvojena Strategija razvoja informacionog društva
Portal AnalitikaIzvor

Sekretarka Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Sandra Veličković, kazala je da Strategija određuje strateške pravce razvoja u toj oblasti sa ciljem dostizanja standarda EU, postavljenih prvenstveno u Digitalnoj agendi 2020 i Strategiji za jedinstveno digitalno tržište EU.

Ona je, nakon sjednice Vlade, rekla da je vizija dokumenta digitalna Crna Gora, zemlja koja je prepoznala ekonomski i društveni potencijal ICT-a.

“Misija je da kroz tri komponente, odnosno infastrukturu, informacionu bezbjednost i ekonomiju realizacijom strateških ciljeva obezbijedimo rast ICT sektora u Crnoj Gori, njegovu veću primjenu u drugim sektorima ekonomije i da podstaknemo ekonomski rast i konkurentnost ekonomije”, navela je Veličković.

Prema njenim riječima, ukoliko strateški ciljevi budu dostignuti može se računati na značajniji ekonomski rast.

“Izgradnja adekvatne infrastrukture za siguran i brz internet predstavlja zahtjev digitalnog doba u kojem na ekonomski rast mogu da računaju samo države koje su obezbijedile infrastrukturu za brz prenos podataka koristeći internet”, objasnila je Veličković.

U tom kontenktu, kako je dodala, fokus je na univerzalnom pristupu interneta za sve, pri čemu su definisali cilj da 100 odsto stanovništva Crne Gore do 2018. godine ima mogućnost da koristi osnovni širokopojasni pristup internet, odnosno da isti toliki procenat koristi brzi širokopojasni pristup internet do 2020. godine.

Veličković je podsjetila da 26,4 odsto građana u Crnoj Gori ne koristi internet, kao i da je njihov cilj da do 2020. godine smanje taj procenat na 13 odsto.

“Odredili smo strateške pravce razvoja u oblasti informacione bezbjednosti koja sa napretkom tehnologija sve više postaje segment opšte bezbjednosti jedne države”, kazala je Veličković.

U fokusu tog strateškog pitanja su i jačanje administrativnih i infrastrukturnih kapaciteta, unaprijeđenje obrazovanja u toj oblasti, kao i eduacija korisnika.

“Naš cilj je i unaprijeđenje informatičke pismenosti svih struktura društva i stvaranja dovoljnog broja ICT stručnjaka koji treba da predstavljaju podršku razvoju digitalne ekonomije”, rekla je Veličković.

Ona smatra da je digitalizacija ekonomije jedno od najkritičnijih pitanja trenutno, jer tehnologije neumoljivo napreduju što nije slučaj sa vještinama i organizacijama.

“Odlaganja korišćenja novih poslovnih modela u sektoru malih i srednjih preduzeća utiče na konkurentnost crnogorske ekonomije i rast preduzeća, zbog čega je vrlo bitna transformacija biznisa u digitalni”, ocijenila je Veličković.

Cilj je, kako je dodala, i jačanje ICT sektora koji trenutno broji par stotina kompanija sa porfoliom baziranim na prodaji hardvera sa izuzetno niskim izvoznim potencijalom i najnižim proječnim brojem zaposlenih u poređenju sa regionom.

Portal Analitika