Društvo

UCG: Usvojeni nastavni programi i silabusi

Senat Univerziteta Crne Gore (UCG) usvojio je nastavne programe i silabuse fakultetskih jedinica i time zaokružio dvogodišnji proces reformi, saopštila je rektorka, Radmila Vojvodić.
UCG:  Usvojeni nastavni programi i silabusi
Portal AnalitikaIzvor

Ona je ocijenila da je tim reformama UCG pripremljen za visoko obrazovanje u evropskom prostoru.

Vojvodić je ukazala da je proces reformi trajao dvije godine, a da su nastavni programi i silabusi usvojeni u posljednjoj fazi.

„Sada nas čeka da sve što je isplanirano i do tančina pripremljeno, sprovedemo u djelo“, rekla je Vojvodić na konferenciji za novinare.

Ona je kazala da je UCG, akreditacijom Prirodno – matematičkog fakulteta (PMF), pokazao ekspertski kapacitet.

Vojvodić je saopštila da je danas usvojen i elaborat PMF-a, koji potpisuje Komisija koju je formirao dekan.

Ona je navela da je većina PMF na čelu sa dekanom „očigledno zagovarala drugi model mimo jasnih argumenata“.

Prema riječima Vojvodić, vijeće PMF-a nije imalo kvorum da, kao svi fakulteti, odluči o elaboratima nastavnim planovima i silabusima, ali je to uradio Senat.

Prorektor UCG, Predrag Stanišić ocijenio je da rukovodstvo PMF nije dovoljno shvatilo zamah i koncept reforme, kao i da ne shavatju ulogu i poziciju fakulteta.

„Vijeće fakulteta je, uz značajnu kampanju straha, donijelo stav da želi određene modele i nastavne planove“, naveo je Stanišić.

Vojvodić je kazala da je Fakultet političkih nauka uvođenjem studijskog programa "Komunikacija i novinarstvo" pred pripremom dabl digri /double degree/ varijante studija sa Univerzitetom u Ljubljani, kao i da je unaprijeđena praksa na toj univerzitetskoj jedinici.

„UCG je pokazao je da determiniše društvene procese i da će ovim reformama na tržištu rada morati da se usklade sa standardom kavliteta koji mi propisujemo“, ocijenila je Vojvodić.

Ona je pojasnila da su budžetske master studije predviđene i za strane studente. „Jer su po zakonu svi izjednačeni kada je u pitanju visoko obrazovanje“.

Na pitanje da li smatra utemeljenim optužbe da će reforme ići u korist privatnih univerziteta, Vojvodić je kazala da, determinišući promjene u visokom obrazovanju, UCG će kvalitativno determinisati budućnost privatnih univerziteta.

„Standardi koje postavlja UCG moraće postati standardi i privatnih“, poručila je ona.

Upitana šta će UCG uraditi po pitanju optužbi da je dekan Pravnog fakulteta falsifikovao doktorsku disertaciju, Vojvodić je pojasnila da je Vijeće tog fakulteta formiralo Komisiju koja će istražiti taj slučaj.

Ona je dodala da očekuje da javnost i UCG budu upoznati sa nalazima te Komisije.

Stanišić smatra da javnost nije dovoljno informisana kakvo je stanje bilo na UCG-u prije dvije godine.

„Radilo se o instituciji koja nema gotovo nikakvu komunikaciju sa osnivačem, društvom, koja je imala puno nedostataka, pada kvaliteta i hiperprodukciju studijskih programa“, precizirao je Stanišić.

On je ukazao da je na UCG-u postojalo 445 usmjerenja, koliko i profesora.

„To govori da nešto strukturno nije u redu. Otvarali su se studijski programi stihijski, kako se nekome učinilo korisno“, rekao je Stanišić.

On je kazao da je temeljna reforma urađena u svim aspektima rada, vraćeni su ogromni dugovi, unutrašnja raspodjela novca je puno pravednija, povećan kvalitet doktorata, nastave, transparentnost i informisanost.

Prema riječima Stanišića, sada ima 160 „zdravih studijskih programa“.

„Zdravih znači da su u njima sadržaji analizirani, promijenjeni i osavremenjeni“, pojasnio je on.

Prorektor UCG, Živko Andrijašević, rekao je da uspješan reformski zahvat na Univerzitetu daje vidljive rezultate i dodao da se nada da će u budućnosti dati i vidljive efekte.

On je saopštio da je UCG, u odnosu na prethodnu godinu, napredovao za 885 mjesta na rang listi univerziteta u svijetu.

Prema riječima Andrijaševića, UCG je mnogo uradio na funkcionalizaciji podizanju standarda kvaliteta i podizanju nivoa kvaliteta visokog obrazovanja.

On je ocijenio da se ono što je prije nekoliko godina bilo predmet negativne medijske pažnje, danas ne prepoznaje na UCG.

„Nažalost imamo neke druge pojave koje se prepoznaju, ali se ne tiču kvaliteta nastave i već imaju veze sa politizacijom visokog obrazovanja i naglašenom sklonošću nekih institutcija prema senzacionlizmu i površnosti kada je u pitanju UCG“, rekao je Andrijašević.

Prorektor, Maja Baćović kazala je da UCG intezivno radi na podsticanju i povećanju mobilnosti studenta i istraživača.

„Iako još uvijek nijesmo u potpunosti zadovoljni nivoom mobilnosti i obimom međunarodne saradnje, ostvarili smo prilično pozitivne rezultate“, rekla je Baćović.

Prema njenim riječima, broj crnogorksih i stranih istraživača koji borave na univerzitetima, u prethodnoj godini, povećao se od 80 do 100 odsto, a studentska mobilnost povećana je za 20 odsto.

„Mnogo bolje rezultate očekujemo nakon sprovedene akreditacije, jer će to omogućiti značajno bolju kompatibilnost naših studijskih programa sa studijskim programima u evropskom prostoru visokog obrazovanja“, poručila je Baćović. 

Portal Analitika