Politika

CP: Da se CPC vrati status koji je imala do nelegalnog ukidanja 1918.

Crnogorski pokret, udružen sa Crnogorskom demokratskom unijom i Crnogorskim državotvornim forumom, je 9.juna 2016.godine uputio javno pismo predśedniku republike Crne Gore, Filipu Vujanoviću, sa zahtjevom da se, u ime države Crne Gore, uputi pismo Vaseljenskom saboru koji je održan 21.juna ove godine na Kritu, u kojem bi se postavilo pitanje statusa Crnogorske pravoslavne crkve, potkrijepljeno nespornim činjenicama o načinu na koji je ukinuta 1918.godine i nespornom argumentacijom o njenom nelegalnom priključenju oktroisanoj SPC i Beogradskoj patrijaršiji.
CP: Da se CPC vrati status koji je imala do nelegalnog ukidanja 1918.
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Odgovor predśednika Vujanovića smo dobili indirektno preko pisma upućenog vladici CPC, Nj.P. g-dinu Mihailu, u kojem se predśednik Vujanović proglašava nenadležnim, pozivajući se na sekularnost i odvojenost države i Crkve. Ne ulazeći u kojoj mjeri SPC poštuje sekularnost države Crne Gore i ne ulazeći u direktno miješanje vlasti ondašnje kraljevine SHS u osnivanje SPC, smatramo nužnim da obavjestimo javnost da se druge države nijesu libile miješanja u crkvene sukobe, tim prije što je to u skladu sa odredbama Guidelines for Review of Legislation Pertaining to Religion or Belief sa panela OSCE-a i Venecijanske komisije, 18-19 juna 2004. u Veneciji, i Parlamenta OSCE-a održanog u Edinburgu 5-9 jula 2004.godine.

Vrhovna Rada, parlament Ukrajine, usvojila je 16. juna Rezoluciju o molbi Njegovoj Svetosti Vartolomeju, ahiepiskopu Carigrada i Novoga Rima i vaseljenskome patrijarhu da dodijeli autokefaliju Pravoslavnoj crkvi u Ukrajini. U Rezoluciji se osporava kao nevažeći akt iz 1686. god. kada je Moskva izuzela katedru u Kijevu iz kanonske jurisdikcije Carigrada. Sinod Carigradske patrijaršije je 15. Jula,  pod predśedništvom patrijarha Vartolomeja I Arhondonisa, održao śednicu, na kojoj je, između ostaloga, razmatrana zvanična molba Vrhovne Rade da Crkvi u Ukrajini izda tomos o autokefalnosti. Ovo sve govori da smo sa punim pravom i objektivno sagledavajući posljedice uputili zahtjev predśedniku Vujanoviću, tim prije što je država nadležna, po međunarodnim propisima, da posreduje u rješenju crkvenih sukoba.

Crkve podliježu svim zemaljskim zakonima, a dužne su i da poštuju svoje crkveno pravo. I po zemaljskom i po crkvenom pravu  CPC su uskraćena sva prava koja imaju domicilne crkve u svim pravoslavnim zemljama, što je dovoljan razlog da se to pitanje postavi na odgovarajućoj adresi. Presedan je da je Crkva u sopstvenoj državi diskriminisana u odnosu na crkvenu ustanovu druge države, što za posljedicu ima duboku identitetsku podjeljenost crnogorskog društva i konfuziju u odnosu prema nacionalnom pitanju i odnosu prema državi Crnoj Gori. Zato još jednom apelujemo da se uputi pismo Vaseljenskoj patrijaršiji sa najvećih državnih adresa sa zahtjevom da se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi vrati status koji je imala do nelegalnog ukidanja 1918.godine.

Portal Analitika