Politika

Vujović: Novi ministri doprinijeli boljem radu Vlade

Potpredsjednik Vlade Milorad Vujović smatra da su novi ministri iz redova opozicije doprinjeli boljem radu Vlade, bez obzira što ih, kako kaže, ljubazno opstruišu.
Vujović: Novi ministri doprinijeli boljem radu Vlade
Portal AnalitikaIzvor

,,Kontrolisali smo tekuću budžetsku rezervu, koja je često bila predmet rasprave u široj javnosti, i utvrdili da je u jednom relativno kratkom periodu, na tri sastanka Komisije za raspodjelu dijela budžetsku rezerve, obuhvaćeno 2229 građana Crne Gore iz pretežno jednog područja i da im je prosječno isplaćeno po 637 eura. Naravno, tu je izvršena primjena pravilnika koji regulišu tu materiju, ali je potpuno očigledno da se to radilo uglavnom za jedno ciljno stanovništvo i ciljno područje Crne Gore i mi mislimo da je tu riječ o zloupotrebi državnih sredstava" – otkriva Vujović za Atlas televiziju.

Istragom da li tu ima ili nema elemenata krivičnog djela treba da se bave drugi državni organi a ne Vlada, baš kao i kod onih informacija koje dolaze iz Zavoda za zapošljavanje, čiji aktuelni direktor iz redova opozicije podnosi krivične prijave za nađene nepravilnosti, kaže Vujović.

,,Otkrivene su nepravilnosti kod zapošljavanja u 16 opština, preko 150 je zaposlenih mimo ugovora, a očekuje se da će taj broj biti i veći, preko 300 slučajeva gdje nijesu ispoštovane zakonske odredbe. Zatim su otkrivena nezakonita zapošljavanja u zdravstvu, 317 ljudi je nezakonito zaposleno širom Crne Gore u zdravstvenim ustanovama" – ističe Vujović.

Kakav će epilog imati sva ta saznanja, Vujović ne može reći jer je opozicija, kaže, ušla u sistem koji četvrt vijeka funkcioniše po svojim pravilima.

,,Znate i sami za aferu Snimak, znate za nezakonita zapošljavanja, za kupovinu ljudskih duša, za presude iz oblasti socijalnih davanja i tako dalje. To je, znači, jedan sistem koji je do savršenstva razrađen i nije lako u 60 dana otkriti sve nezakonitosti. Ali mi smo samim ulaskom i svojim intezivnim radom spriječili dalje zloupotrebe, a to je jedan veliki korak u konačnom stvaranju ambijenta za zakonite izbore" – kaže Vujović.

U radu opozicionog kadra u državnim organima i preduzećima postoji jaka opstrukcija, ali i oni rade punim intenzitetom i uskoro će se sumirati prikupljene informacije i pripremiti realizacija daljih poteza – najavljuje Vujović. Što se tiče Buljarice, kaže da nije protiv razvojnih projekata, ako se oni rade u skladu sa zakonom.

,,Imamo podatke da je prisutno više elemenata nezakonitosti tokom sprovođenja tog postupka. Osnovno je što se ponudila na prodaju i imovina gdje privatni vlasnici imaju pravo sukorisništva ili suvlasništva. Znači, ne možete raspolagati nečim što nije vaše vlasništvo" – naglašava Vujović.

Da li će realizacija projekta Buljarice biti dovoljan razlog da se raskine sporazum vlasti i opozicije vidjeće se. Osim toga, Vujović naglašava da treba i da se vidi šta sve nose planska dokumenta koja Vlada usvaja, a od kojih su mnoga označena kao tajna.

,,Mislim da se to radi iz dva temeljna razloga. Prvi je da građani nemaju pristup informacijama i mogućnost da dođu do značajnih podataka i detalja. A drugi je da bi se, sakriveno iza očiju javnosti, odvijale neke prethodno planirane privatizacije. Opozicija će imati jasan odnos i naći ćemo najcjelishodnije rješenje da se odredimo prema ovom pitanju. Mi ćemo sjesti i pokušati da  nađemo mehanizam da te strateške stvari u Crnoj Gori dovedemo na pravi nivo" – ističe Vujović.

Opozicioni ministri imaju svoje ideje i što se tiče ugovora Vlade i kompanije A2A. Vujović misli da bi najbolje bilo taj ugovor ostaviti za poslije izbora. On se nada da do tog dogovora Vlada može doći jer svi ministri u njoj imaju dobru profesionalnu komunikaciju, bilo sa starim kadrom, bilo sa premijerom Đukanovićem.

,,Mi imamo apsolutno profesionalnu komunikaciju. Mi se srijećemo na sjednicama Vlade i užeg kabineta i ta komunikacija je potpuno profesionalna. Mi imamo svoj stav koji branimo činjenicama, često suprotno od gospodina Đukanovića, ali sve se završava u jednom kulturnom i korektnom dijalogu" – naglašava Vujović.

Vujović kaže da su sad na redu pitanja A2A i Buljarice i da se može očekivati rigidniji stav opozicionih predstavnika u Vladi, koji je, kako kaže, možda morao biti i ranije zauzet prilikom nekih opstrukcija njihovog rada. Ipak, ne sumnja da ovaj aranžman može potrajati do izbora koji su zakazani za 16. oktobar. 

atlas televizija

Portal Analitika