Društvo

Numanović u Kolašinu: Unaprijediti kvalitet života pripadnika ranjivih grupa

Politika Vlade Crne Gore, u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava i sloboda, prepoznata je u otklanjanju svakog oblika diskriminacije po bilo kom osnovu, s krajnjim ciljem unapređivanja društvenog prihvatanja, te boljih uslova i kvaliteta života pripadnika marginalizovanih društvenih grupa, istakao je ministar Suad Numanović tokom posjete opštini Kolašin.
Numanović u Kolašinu: Unaprijediti kvalitet života pripadnika ranjivih grupa
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Tokom današnje radne posjete Kolašinu, ministar za ljudska i manjinska prava razgovarao je sa predsjednicom te Opštine, Željkom Vuksanović o unapređenju ljudskih i manjinskih prava u opštini Kolašin, jačanju politike jednakih mogućnosti, te unapređenju kvaliteta života pripadnika ranjivih društvenih grupa.

Ministar Numanović izrazio je zadovoljstvo povodom boravka u opštini na čijem je čelu žena. 

“To je primjer dobre prakse”, naglasio je Numanović i istakao da žene imaju poseban senzibilitet kada je odgovornost u pitanju. 

On je Vuksanović bliže upoznao sa nadležnostima i aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 

Predsjednica opštine Vuksanović naglasila je važnost jačanja ženskog preduzetništva u toj opštini, te dodala da se intenzivno radi na tom projektu i da je opština Kolašin predvidjela i sredstva u budžetu za realizaciju projekta. 

Isti se odnosi na jačanje ženskog preduzetništva u sektoru poljoprivrede, seoskog turizma i zanatstva.

U okviru radnog sastanka, ministar Numanović i predsjednica opštine Kolašin Željka Vuksanović, potpisali su Memorandum o saradnji u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Ovakvi Memorandumi su od posebnog značaja za razvijanje LGBT politike na lokalnom nivou, i dio su Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018., koja predstavlja sistemski preduslov na izraženu potrebu dosljedne borbe protiv svih oblika diskriminacije prema LGBT osobama.

Na sastanku je konstatovano da će se i buduća saradnja Ministarstva i ove lokalne samouprave ogledati u planiranju i realizaciji većeg broja  zajedničkih mjera i aktivnosti  usmjernenih  na unapređenje položaja svih građana i građanki pod jednakim uslovima.

Portal Analitika