Društvo

Prošle godine policiju napustilo 227 službenika

Vlada Crne Gore objavila je Izvještaj o sprovođenju Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora u 2015. godini u kome se konstatuje da je Uprava policije smanjila broj radnika za 227. Istovremeno MUP je povećao broj svojih radnika za 19. Od 2013. godine iz sektora bezbjednosti ukupno je otišlo 717 radnika.
Prošle godine policiju napustilo 227 službenika
Portal AnalitikaIzvor

“Zaključno sa decembrom 2015. godine u MUP-u je zaposleno 905 lica. Kako je u januaru 2015. godine, u MUP-u bilo ukupno radno angaţovano 886 lica, proizilazi da je zaključno sa decembrom 2015. godine došlo do povećanja broja zaposlenih za 19 lica. Zaključno sa decembrom 2015. godine u UP je zaposleno 4016 lica. Kako je u januaru 2015. godine, u UP bilo ukupno radno angaţovano 4243 lica, proizilazi da je zaključno sa decembrom 2015. godine došlo do smanjenja broja zaposlenih za 227 lica. Zaključno sa decembrom 2015. godine u UZK-u je zaposleno 43 lica. Kako je u januaru 2015. godine, u UZK-u bilo ukupno radno angaţovano 36 lica, proizilazi da zaključno sa decembrom 2015. godine došlo do povećanja broja zaposlenih za 7 lica. Zaključno sa decembrom 2015. godine u JU RCOR je zaposleno 15 lica. Kako je u januaru 2015. godine, u JU RCOR bilo ukupno radno angaţovano 22 lica, proizilazi da zaključno sa decembrom 2015. godine došlo do smanjenja broja zaposlenih za 7 lica”, piše u Izvještaju.

upokUkupno na nivou Sektora unutrašnjih poslova, u toku izvještajnog perioda, došlo je do smanjenja ukupnog broja zaposlenih za 208 lica. Kako je prema podacima iz Plana, u maju 2013. godine, na nivou Sektora unutrašnjih poslova bilo ukupno radno angaţovano 5.696 lica, proizilazi da je zaključno sa decembrom 2015. godine došlo do smanjenja ukupnog broja zaposlenih za 717.

Zvanično, u sektoru bezbjezdnosti je sistematizovano  ukupno 5.727 izvršilaca.

P.Z.

Portal Analitika