Abiznis

Za svaki dan kašnjenja u gradnji TE Česi će plaćati penale

Drugi blok Termoelektrane (TE) definitivno će biti građen u Pljevljima. Pored svih pozitivnih efekata koje će ovaj projekat donijeti Crnoj Gori, za sada je najvažnija činjenica da je Ugovorom o izvođenju radova u potpunosti zaštićen državni interes, te da su određene novčane kazne ukoliko izvođač radova češka kompanija Škoda praha bude kasnila se realizacijom ovog projekta.
Za svaki dan kašnjenja u gradnji TE Česi će plaćati penale
Portal AnalitikaIzvor

Ugovor o izvođenju radova sačinjen na osnovu FIDIC uslova ugovaranja za postrojenje i projektovanje-izgradnju sa pratećim aneksima, koji bliže definišu obaveze ugovornih strana, pripremljen je od Radnog tima, uz podršku savjetnika.

Ugovor o izvođenju radova se sastoji iz opštih i posebnih uslova, kao i 19 pratećih aneksa.

Strane su u cjelosti usaglasile osnovne elemente ugovora sa pravnog, tehničkog i komercijalno-finansijskog aspekta, izuzev cijene za ukupan projekat izgradnje Bloka II TE Pljevlja koja još uvijek nije dogovorena, a u okolnostima neobezbijeđenh svih preduslova za zaključenje Ugovora o izvođenju radova.

"Rok za izvođenje radova je 36 mjeseci. Svaka strana ima pravo na raskid Ugovora ukoliko isti ne stupi na snagu devet mjeseci od datuma potpisivanja, bez prava da naknadu štete koja je nastala zbog ili u vezi sa takvim raskidom. Ugovorne strane navedeni rok mogu da produže aneksom na ugovor", navodi se u Ugovoru o izvođenju radova.

Ukoliko u predviđenom roku Škoda praha ne izgradi drugi blok Termoelektrane u Pljevljima, ugovorom je obavezana da našoj državi plaća penale. Kako je navedeno u ugovoru, češka kompanija bi za svaki dan kašnjenja morala Crnoj Gori da plati 0,04 odsto ugovorne cijene, odnosno maksimalno 10 odsto ugovorne cijene.

DN, CDM

Portal Analitika