Turizam

Više posjetilaca u nacionalnim parkovima

U nacionalnim parkovima Crne Gore do kraja juna je boravilo 76,4 hiljade posjetilaca, oko sedam hiljada više u odnosu na prošlu godinu.
Više posjetilaca u nacionalnim parkovima
Portal AnalitikaIzvor

Iz Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) agenciji Mina-business su saopštili da su samim tim i prihodi preduzeća veći, pa je do kraja prošlog mjeseca po osnovu prodaje ulaznica prihodovano 223,14 hiljada eura.

“Činjenica je da broj posjetioca i interesovanje za boravak u crnogorskim nacionalnim parkovima iz godine u godinu raste. Taj se trend nastavlja i ove godine”, kazali su predstavnici kompanije.

Oni su rekli da se, imajući u vidu trend rasta posjeta, trude da zainteresovanim posjetiocima omoguće kvalitetnu uslugu u okviru parkova.

-Isto tako, trudimo se da obezbjedimo dobre i prijatne uslove za boravak u parkovima u sklopu redovnih aktivnosti naših službi«, naveli su iz NPCG.

Predstavnici preduzeća su pozvali zainteresovane da posjete Durmitor, Biogradsku goru, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije i uživaju u svim ljepotama i različitostima tih zaštićenih područja.

„Boravak na Skadarskom, Biogradskom i Crnom jezeru možete upotpuniti vožnjom čunovima i kajacima, na Durmitoru možete odmoriti u Šumi za čitanje, a na Lovćenu isprobati Stazu za boso hodanje“, dodali su iz NPCG.

Komentarišući cijene ulaznica u nacionalne parkove, iz NPCG su saopštili da su one na istom nivou kao i prethodnih godina.

»Zainteresovani za krstarenje u NP Skadarsko jezero plaćaju ulaz od četiri eura, dok ulaznice za parkove Durmitor i Biogradska gora koštaju po tri eura, za Lovćen dva eura, a Prokletije jedan eura. Pored toga pravo na 50 odsto nižu cijenu ulaznice imaju organizovane i najavljene grupe učenika, studenata, penzionera, sindikalnih organizacija i planinara«, precizirali su iz NPCG.

Iz kompanije su napomenuli da je u cijenu ulaznice uključen i obilazak centara za posjetioce koji postoje u svakom od parkova.

»Činjenica da NPCG upravlja sa 7,7 odsto najvrijednije, u smislu biodiverziteta, teritorije Crne Gore ukazuje na važnost zaštite tih područja, a novac od prodaje ulaznica koristi se upravo za zaštitu i razvoj nacionalnih parkova. S obzirom na to da u parkovima nije dozvoljeno privredno korišćenje resursa naplata ulaza u parkove značajan je prihod NPCG«, kazali su iz preduzeća.

Ukoliko se uzmu u obzir cijene ulaznice u zaštićena područja u regionu, iz NPCG su rekli da su one najčešće veće u odnosu na crnogorske, pa je tako u Hrvatskoj cijena ulaza u parkove iznad deset eura.

NPCG je krajem avgusta prošle godine zaključio ugovor o jednogodišnjem zakupu cjelokupne nepokretne i pokretne imovine Solane »Bajo Sekulić«, a stečajni upravnik je nedavno raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda za uzimanje u zakup imovine tog preduzeća.

Iz NPCG su kazali da ugovorom o zakupu imovine Solane, koji ističe 23. avgusta, nije predviđen automatizam za njegovo produženje.

“Objavljen je javni poziv, čije ishode ćemo znati nakon isteka roka za dostavljanje ponuda”, rekli su iz NPCG.

Iz kompanije su naveli da su, nakon preuzimanja upravljanja Solanom, preduzeli sve potrebne mjere i radnje u cilju unaprijeđenja zaštite biodiverziteta.

“Osnovano je Savjetodavno tijelo koga čine članovi ključnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom tog prostora, organizovan okrugli sto posvećen zaštiti bioidverziteta Solane, pripremljen program upravljanja za Solanu koji uključuje šest strateških oblasti i protokol monitoringa ornitofaune”, dodali su predstavnici NPCG.

Oni su naveli da su odmah nakon preuzimanja upravljanja prostorom Solane, angažovali profesionalnu agenciju u cilju fizičke zaštite prostora i angažovali osam osoba u cilju upravljanja i kontrole pumpnih postrojenja i fizičke zaštite prostora.

“Takođe, realizovan je niz aktivnosti definisanih redovnim monitoringom ornitofaune, čiji su prvi rezultati pokazali da nema drastičnog odstupanja u kvantitetu i kvalitetu raznovrsnih ptičjih populacija”, kazali su predstavnici NPCG.

Oni su, na pitanje da li preduzeće radi na ispunjavanju preporuka Državne revizorske institucije (DRI), odgovorili da je rok za dostavljanje izvještaja o ispunjenju mjera i preporuka bio krajem aprila, što se poklopilo i sa promjenama u menadžmentu preduzeća, na čijem je čelu sada Azra Vuković.

“Od DRI je zatražen dodatni rok za ispunjenje mjera i preporuka, kako bi se detaljnije analizirali do tada pripremljeni izvještaji, ali i uradile dodatne ispravke i impelementacija pojedinih preporuka. Angažovana je i nezavisna revizija koja je dala svoje mišljenje o ispunjenju mjera i preporuka DRI u periodu od šest mjeseci nakon dobijanja izvještaja”, kazali su iz NPCG.

Preduzeće je, kako su naveli, u dodatnom roku od dva mjeseca, sa svim raspoloživim kapacitetima, radilo na implementaciji mjera i preporuka DRI kako bi se njegovo poslovanje uvelo u zakonske okvire.

»U cilju uspostvaljanja pravnog okvira za veći broj poslovnih procesa i unaprijeđenje finansijskog upravljanja, ali i postizanja pravilnog, ekonomičnog i efikasnog korišćenja sredstava na nivou NPCG, donesen je niz pravilnika i odluka na čijoj se implementaciji, sprovođenju i kontroli radi i radiće se u narednom periodu«, dodali su iz preduzeća.

Jedan dio preroruka se, kako su objasnili, odnosi na utvđivanje odgovornosti pojedinaca.

»U tom dijelu očekujemo da će aktivnosti Specijalnog državnog tužilaštva, koje su u toku, dovesti do informacija koje su neophodne kako bi ove slučajeve dalje procesuriali«, kazali su iz komanije.

Rezultat sprovedenih aktivnosti u prethodnom periodu je 73,58 odsto implementiranih preporuka, dok je 26,42 odsto sa statusom „djelimično imlementirano“, a na čijem se usvjanju dalje aktivno radi.

DRI je dala negativno mišljenje na finansijski iskaz poslovanja NPCG za 2014. godinu. Na čelu preduzeća tada je bio Zoran Mrdak.

(Mina biznis) 

Portal Analitika