Društvo

MPRR: Potrebno tretiranje protiv muve masline

Uprava za bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede obavještava proizvođače maslina da je zbog povećanog prisustva muve masline potrebno što prije izvršiti tretiranje stabala maslina.
MPRR: Potrebno tretiranje protiv muve masline
Portal AnalitikaIzvor

Pregledom postavljenih klopki utvrđeno je prisustvo muve masline na svim proizvodnim lokalitetima. Visok procenat infestacije u ovom periodu ukazuje na to da štete od muve masline ove godine mogu biti izuzetno visoke. Tome doprinose i vremenski uslovi koji pogoduju razviću muve.

Preporuka maslinarima je da izvrše hemijsko tretiranje nekim od preparata na bazi Dimetoata (Perfektion ili Sistemin) u koncentraciji od 0,1 do 0,15 % (odnosno 10 do 15 ml u 10 l vode). Maslinari koji imaju mogućnost nabavke Buminala ne trebaju prskati cijela stabla nego samo dio krošnje, i to sa južne strane. Buminal se koristi u koncentraciji 1% odnosno na 10 l pripremljenog rastvora dodaje se 100 ml Buminala.

Takođe, podsjećamo proiozvođače da sredstva za zaštitu treba koristiti u skladu sa pravilima dobre poljoprivredne prakse za zaštitu bilja.

 

Portal Analitika