Komentar

Zanijer: Stabilnošću i saradnjom do uspjeha

Ovih se dana obilježava za Crnu Goru i njene građane veoma značajan jubilej. Prije deset godina, država je obnovila svoju nezavisnost. Istovremeno, Crna Gora se pridružila Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) koja je, sa svojih 57 država članica, najveća regionalna bezbjednosna organizacija na svijetu.
Zanijer: Stabilnošću i saradnjom do uspjeha
Portal AnalitikaIzvor

Piše: Lamberto Zanier

 

Sticanjem punopravnog članstva u OEBS-u,i uspostavljanjem operacije na terenu u zemlji, Crna Gora je OEBS-u povjerila važan zadatak pružanja pomoći razvoju zemlje. U partnerstvu sa mladim državnim institucijama i civilnim društvom, pristupili smo tada, sa velikim entuzijazmom, davanju podrške odgovoru na novonastale potrebe države. 

Razvoj demokratije

Ponosim se time što smo bili u prilici da damo značajan doprinos daljem napretku procesa demokratskih reformi u zemlji.Nakon predanog rada i sinergijenapora sa našim crnogorskim partnerima, sada možemo vidjeti njihove rezultate i opipljive benefite za  građane Crne Gore.

Odgovornost koja je iskazana u prevazilaženju nedavne političke krize je značajna, prije svega za građane Crne Gore, ali je istovremeno i pozitivan signal koji odjekuje u širem regionu. Politički lideri su uspjeli da prevaziđu razlike postizanjem kompromisa koji je u službi javnog interesa. Vidjeli smo da sekriza može pretvoriti u šansu.

Snažnim vođstvom do uspjeha

Vođstvo, dugoročna vizija i spremnost na kompromis biće itekako potrebni u sljedećim mjesecima, kako bi se obezbijedila puna implementacija svih usvojenih zakona i sporazuma, a time i stvorili jednaki uslovi za parlamentarne izborekoji su zakazani za jesen. Ovi izbori biće važan test za Crnu Goru. U ovom trenutku Misija OEBS-a u Crnoj Gori pruža tehničku pomoć Državnoj izbornoj komisiji, koja će imati ključnu ulogu u sprovođenju predstojećih izbora.

Povjerenje javnosti zahtijeva posvećenost

Puna implementacija zakona je od presudnog značaja, posebno u borbi protiv transnacionalnih prijetnji, jačanju vladavine prava i zaštiti medijskih sloboda. Upravo u ovim oblastima OEBS može pružiti svoju pomoć. Mi ćemo nastaviti da pružamo pomoć sprovođenju niza aspekata reformskog procesa, u skladu sa našim mandatom. OEBS, kao strateški partner, može da nastavi da pruža pomoć Crnoj Gori u razvoju jakih i nezavisnih institucija koje uživaju široko povjerenje javnosti. Ključne promjene zahtijevaju vrijeme, predanost i posvećenost svih činilaca.

Raznolikost i pluralizam kao glavni cilj

Gledajući širi, međunarodni kontekst, uočavamo rastuće izazove i složenu bezbjednosnu situaciju. Oružani sukob je ponovo realnost na evropskom tlu. Nezabilježeni talas izbjeglica i migranata nastavlja da testira jedinstvo međunarodne zajednice, a ekstremistički pokreti i dalje nastavljaju sa promovisanjem radikalnih ideologija koje su prijetnja po dijalog i miroljubivu koegzistenciju. U takvim, izazovnim okolnostima, izgradnja i osnaživanje raznolikih i pluralističkih zajednica su od fundamentalnog značaja, kao i promovisanje dijaloga i tolerancije.

Pomenuti izazovi pokazuju koliko stabilnost može biti krhka,i kako krize mogu da eskaliraju u nasilne konflikte. Stoga baš u vremenima pojačanih tenzija raste značaj jedinstvene uloge OEBS-a kao platforme za dijalog, i pokretača združene akcije.

Regionalna bezbjednost – bezbjednost Crne Gore

Prošle godine obilježena je 40.ta godišnjica Završnog akta iz Helsinkija, dokumenta koji je temelj našeg bezbjednosnog poretka i OEBS-ovog sveobuhvatnog pristupa bezbjednosti. Upravo zahvaljujući tom nasljeđu, Misija OEBS-a u Crnoj Gori je angažovana u nizu različitih aktivnosti, od uništavanja teškog naoružanja i nesigurne i zastarjele municije, preko pružanja podrške vladavini prava, demokratičnojpolicijskoj službi i dobroj upravi, pa sve do jačanja svijesti o zaštiti životne sredine i bezbjednosti.  

Zadovoljni smo rezultatima koje je OEBS postigao, ne samo u Crnoj Gori, veći i šire, na Zapadom Balkanu. Ova organizacija ima značajnu ulogu u post-konfliktnoj obnovi, promovisanju ljudskih prava i izgradnji demokratskih institucija. U tom djelovanju nijesmo bili sami,već smo djelovali zajedno sa našim nacionalnim i međunarodnim partnerima. Mi smatramo dasnažna partnerstvapružaju najbolju garanciju za široku participaciju, djelotvornosti naš zajednički uspjeh.

Legitimne težnje današnjice - konkretna realnost sjutrašnjice

Pozdravljamo rezultate koje je Crna Gora ostvarila, njenu posvećenost demokratskom napretku, injenu ulogu kao prepoznatog faktora stabilnosti u regionu. U bliskoj saradnji sa crnogorskim vlastima i građanima Crne Gore, OEBS će nastaviti da jača svoju ulogu  partnera koji je spreman da odgovori na nove strateške prioritete zemlje. Spremni smo da podržimo Crnu Goru na njenom daljem putu napretka u reformama, u kome legitimne aspiracije današnjice postaju konkretna realnost sjutrašnjice. 

 

 

(Autor je generalni sekretar OEBS-a)

 

foto: osce.org

Portal Analitika