Politika

Milošević: Sveukupna javnost CG vidjela je kakav je ''stručnjak'' Jelić

Milošević je reagovao na navode Jelića da je nestručan i da treba da podnese ostavku. Razlog za to je krivična prijava koju je direktor ZZZCG-a podnio protiv Jelića jer, kako tvrdi, od 2012. godine do maja ove nije dolazio na posao, ali da je uredno primao plate.
Milošević: Sveukupna javnost CG vidjela je kakav je ''stručnjak'' Jelić
Portal AnalitikaIzvor

Poslanik DPS-a ranije u izjavi za CdM demantovao navode Miloševića rekavši:

„To su gluposti. Sve što je Milošević saopštio je laž. Pokazao je neprofesionalizam i nestručnost, a, osim toga nije ni politički kompetentan da saopštava takve podatke koji služe za jednokratnu upotrebu. Osim toga, Milošević je tako pokazao da ne poznaje sistem funkcionisanja izvršne vlasti. Poslanik može obavljati svoju poslaničku funkciju i iz radnog odnosa u drugoj instituciji što je slučaj sa devet poslanika u crnogorskom parlamentu“, rekao je Jelić za CdM.

To dalje znači da mu oko 39 hiljada eura koliko je Milošević izračunao da je Jelić dobio od zavoda od 2012. do maja ove godine nijesu poklonjenje.

„Pa, naravno da sam zaradio taj novac. Moja plata je iznosila od 500 do 525 eura“, rekao je on.

Reagovanje Miloševića prenosimo integralno:

Ne želim da polemišem sa gospodinom Jelićem jer je sveukupna javnost Crne Gore vidjela o kakvom se stručnjaku i profilu radi. Kako sam i do sada stvari potkrepljivao činjenicama to činim i u ovom slučaju i pozivam se na izvještaj Državne revizorske institucije DRI iz 2008. godine u kojem se tretira funkcionisanje Zavoda za vrijeme direktorskog mandata Zorana Jelića gdje nadležni kolegijum DRI nije mogao dati jedinstveno mišljenje kod revizije, već su dali negativno mišljenje po četiri stavke. To je najbolji dokaz koliki je stručnjak gospodin jelić”, ocijenio je Milošević.

Kolegijum DRI je izrazio negativno mišljenje u odnosu na rad organa upravljanja Zavoda, na planiranje budžeta i njegovo izvršenje, javne nabavke.

Konstatovano je da je rad organa upravljanja u 2008. godini zasnovan na internim aktima koji nijesu usaglašeni sa Zakonom o zapošljavanju i Zakonom o budžetu.

U izvještaju DRI je navedeno da je kontrolom dostavljenih zapisnika sa sjednica Upravnog odbora, utvrđeno je da su pojedine odluke potpisane od strane predsjednika Upravnog odbora, a da se o njima nije raspravljalo na sjednicama tog organa, kao i to da tako donešene odluke nijesu verifikovane na nekoj od narednih sjednica.

Kolegijum na planiranje budžeta Zavoda i njegovo izvršenje nije mogao dati pozitivno mišljenje jer, kako je objašnjeno, za 2008. godinu postoje neracionalnosti, među kojima su najvažnije neracionalnost kod planiranja izdataka koje nije u potpunosti temeljeno na analizama stvarnih potreba po strukturi rashoda i utvrđenim namjenama. Iz DRI su ukazali na potrebu racionalnije potrošnje.

DRI je konstatovala da plan javnih nabavki Zavoda nije donijet u skladu sa Zakonom o javnim nabakama već je Zavod početkom 2008. godine utvrdio plan za 2008. godinu i isti korigovao u desetom mjesecu 2008. godine. Zavod je direktnom pogodbom vršio adaptacije i nabavke koje su iznad zakonom dozvoljenih vrijednosti.

Vjerujem da je očigledno koliko je stručan gospodin Jelić o čemu svjedoče zvanični izvještaji državnih institucija Crne Gore.

Jelić treba da provjeri da li je premijer Milo Đukanović, kada je prvi put stupio na dužnost predsjednika Vlade, imao položen državni i stručni ispit.

Jelić je dolaskom u Zavod za zapošljavanje ubrzo bio udaljen od strane Ljubiše Krgovića zbog radnji koje su poznate zaposlenima u Zavodu.

Portal Analitika