Abiznis

Dakić primio delegaciju MMF-a

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koja prikuplja informacije potrebne za pripremu redovne Misije po osnovu člana IV Statuta Fonda, boravila je u Crnoj Gori od 4.do 8. jula 2016. godine. Predstavnici MMF-a, koje predvodi gospodin Alasdair Scott, održali su niz sastanaka sa predstavnicima Vlade i Centralne banke Crne Gore.
Dakić primio delegaciju MMF-a
Portal AnalitikaIzvor

Tokom ovih sastanaka razmijenjena su mišljenja i podaci, kako bi se  članovi Misije upoznali sa ključnim ekonomskim izazovima i rizicima koji su prisutni u Crnoj Gori. Takođe, razmatrana su pitanja iz oblasti bankarskog sektora, kao što su opšta kretanja i parametric poslovanja bankarskog sektora u Crnoj Gori, uslovi kreditiranja, kvalitet aktive, kamatnestope, itd.      

Guverner Centralne banke Crne Gore, Milojica Dakić, istakao je da su podaci iz prvog kvartala ove godine ohrabrujući i da ukazuju na nastavak trenda rasta BDP-a.

Takođe je istakao da je bankarski sistem solventan, da su banke izuzetno likvidne i da kamatne stopeimaju  opadajuću   tendenciju,  iako   su i   dalje  iznad nivoa   koji bi  se   mogao ocijeniti   kao poželjan.

Istakao je i da je prisutno veliko interesovanje za osnivanje banaka u Crnoj Gori,odnosno da smo u poslednje dvije godine dobili četiri nove banke.     

Na sastancima sa predstavnicima MMF-a je konstatovano da tendencija opadanja loših kredita djeluje ohrabrujuće i da je ona sve manje sistemsko pitanje, a sve više individualno.

Tokom razgovora su razmotrena pitanja pružanja tehničke pomoći od strane MMF-a.   

Članovi Misije MMF-a su istakli izazove u domenu fiskalne politike i naglasili potrebuopreznog vođenja fiskalne politike i izrade plana sanacije u narednom periodu. U okviru ove posjete Scott, šef Misije za Crnu Goru, održao je prezentaciju na temu ’’Uticaj Brexit-ana Crnu Goru i Evropu’’.      

Dogovoreno je da se razgovori nastave tokom godišnjeg zasijedanja MMF-a u oktobru ove godine.

Portal Analitika