Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • Kompanija Telenor sertifikovana po ISO standardu 14001: Potvrda odgovornog odnosa prema životnoj sredini

Kompanija Telenor sertifikovana po ISO standardu 14001: Potvrda odgovornog odnosa prema životnoj sredini

Međunarodna kompanija za serifikaciju ,,SGS“ izdala je kompaniji Telenor Crna Gora ISO standard 14001 za sistem upravljanja zaštitom životne sredine. To znači da su procedure i politika zaštite životne sredine Telenora u skladu sa međunarodnim standardima i propisima kojima se uređuje ova oblast.
Kompanija Telenor sertifikovana po ISO standardu 14001: Potvrda odgovornog odnosa prema životnoj sredini
Portal AnalitikaIzvor

„ISO 14001 standard pomaže sertifikovanoj organizaciji da, kroz uspostavljanje sistemskog pristupa u procesima svog rada, smanji i kontroliše negativne uticaje i rizike u odnosu na životnu sredinu. To je potvrda da su identifikovani značajni aspekti koji mogu imati uticaj na životnu sredinu, kao i da se obavlja adekvatno praćenje tih uticaja, sa ciljem stalnog poboljšavanja. Ovaj standard garantuje da se organizacija ponaša odgovorno prema životnoj sredini i vodi računa o održivom poslovanju”, kaže Mirko Gavrilović, direktor sertifikacije  i poslovnog unapređenja u kompaniji ,,SGS“.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u  Telenoru Crna Gora kreiran je tako da obezbijedi usaglašavanje sa zakonima koji se odnose na zaštitu životne sredine i kontinuirano praćenje i unapređenje učinka kompanije u toj oblasti.

,,Očuvanje životne sredine integralni je dio svakodnevnog poslovanja naše kompanije, a sada imamo i međunarodni sertifikat koji potvrđuje da su naše politike i procedure u skladu sa najstrožim kriterijumima i zakonskom regulativom u ovoj oblasti. Iako kao telekomunikaciona kompanija, Telenor ne spada u velike zagaživače životne sredine, trudimo se da svoj uticaj na okolinu dodatno umanjimo. Želimo i da motivišemo druge kompanije da nam se pridruže u povećanju odgovornosti prema zajednici u kojoj poslujemo“, kaže Sandra Štajner, generalna direktorka Telenora Crna Gora.

Ukupan proces zaštite životne sredine je zaokružen stalnom edukacijom zaposlenih u Telenoru o značaju i aktuelnosti ove teme. Politika odgovornog odnosa prema životnoj sredini sprovodi se i kroz selektivno odlaganje otpada u kompaniji i podizanje svijesti o važnosti reciklaže.

 

Portal Analitika