Društvo

Rektorat UCG: Neistine, manipulacije i političko – stranački interesi

Rektorat Univerziteta Crne Gore uputio je saopštenje za javnost kojim odbacuje optužbe iznijete na okruglom stolu na Prirodno –matematičkom fakultetu. Reagovanje objavljujemo u cjelini.
Rektorat UCG: Neistine, manipulacije i političko – stranački interesi
Portal AnalitikaIzvor

Univerzitet Crne Gore odbacuje optužbe koje su iznijete na tzv. okruglom stolu na Prirodno-matematičkom fakultetu i smatra da je riječ o neistinama i manipulacijama, koje su rezultat političko-stranačkih interesa. U vezi sa iznesenim tvrdnjama, saopštavamo da na Univerzitetu Crne Gore postoje organi i stručna tijela koja kontinuirano razmatraju aktelna pitanja iz života i rada ove visokoškolske ustanove, i koja transparentno odlučuju u skladu sa zakonom, pravilima i utvrđenom procedurom.

U sastavu ovih organa i stručnih tijela nalaze se predstavnici svih univerzitetskih jedinica, pa i PMF-a. Ali umjesto da se u okviru Univerziteta raspravlja na način koji je primjeren i uobičajen za visokoškolske institucije, u posljednje vrijeme jedan dio profesora PMF pokušava da raspravu o pitanjima koja su od značaja za instituciju kojoj pripadaju, vodi na političko-partijskim skupovima.

Razumijemo da neki od njih, kao pripadnici određenih političkih grupacija imaju potrebu i obavezu da djeluju na ovaj način, ali jedino mjesto za razgovor o pitanjima koja se tiču Univerziteta, jesu njegovi organi i stručna tijela. Tačnije, to su jedina mjesta gdje se mogu rješavati sporna pitanja, usaglašavati različita stanovišta i, napokon, donositi odluke. To naravno znaju i profesori PMF-a, koji su odlučili da sa Univerziteta Crne Gore komuniciraju preko partijskih skupova, čime pokazuju da njihov cilj nije da se o ovim pitanjima vodi akademski dijalog ili da se ona riješe, već isključivo da posluže kao sredstvo za realizaciju političkih ciljeva i manipulisanje javnosti.

Upravo zato, umjesto uobičajenog akademskog, stručnog i institucionalnog dijaloga, sa tzv. okruglih stolova koji se organizuju na PMF-u, upućuju se uvrede i neistine, koje su u potpunosti iskaz neprimjerenog i ostrašćenog vokabulara partija i politika kojima ovi profesori pripadaju. Samo su iz takvog političkog i intelektualnog profila mogle uslijediti tvrdnje da je Naučni odbor „pretvoren u izvršni komesarijat uprave UCG“ i da je na Univerzitetu „uvedena klasična diktatura“ u kojoj vladaju jednoumlje i isključivost. Autori ovih konstatacija trebalo bi da znaju da u diktaturama, bile one klasične ili nekonvencionalne, nema okruglih stolova protiv diktature. Pogotovo ih nema unutar institucija na kojima je uvedena „klasična diktatura“. Umjesto upražnjavanja političkih aktivnosti, dio profesora PMF trebalo je da se u proteklih devet mjeseci, zajedno sa više od 150 svojih kolega, angažuje u radnim tijelima za sprovođenje reforme na Univerzitetu i tako doprinesu profilisanju optimalnog modela studiranja za fakultet na kome rade.

No, oni to nijesu učinili.

Kada su njihovi pokušaji opstrukcije završili neuspjehom, i kada su svojim nečinjenjem namjerno doveli PMF u situaciju da narednu studijsku godinu dočeka neakreditovan, a to znači da ne bude u mogućnosti da upiše novu generaciju studenata, odlučili su da optuže upravu Univerziteta Crne Gore da radi na gašenju ovog fakulteta. Ovakvim stavom pokazuje se da je licemjerna njihova briga za budućnost PMF-a, kao i za njegovu konkurentnost u odnosu na privatne univerzitete. Očito je da jedino oni ovakvim činjenjem rade u korist konkurentskih institucija, a ne uprava Univerziteta Crne Gore.

Besmisleno je za urušavanje Univerziteta optuživati aktuelno rukovodstvo, koje je za 21 mjesec uključilo Univerzitet Crne Gore u aktuelne trendove evropskog prostora visokog obrazovanja; uspjelo da UCG pomjeri za 885 mjesta na referentnoj međunarodnoj rang-listi univerziteta u svijetu; koje je uspjelo da izvrši najveću racionalizaciju fakulteta i studijskih programa u istoriji UCG; koje je uspjelo da zaustavi rastući trend zaduživanja, da izmiri višemilionska dugovanja prema zaposlenima i zaustavi komercijalizaciju Univerziteta. U vrijeme kada je Univerzitet Crne Gore propadao na međunarodnim rang-listama, kada je na pojedinim univerzitetskim jedinicama obrazovanje izjednačeno sa profitom i kada su nastajali milionski dugovi, na PMF nije bilo okruglih stolova. Sve nam to ukazuje da razlozi zbog kojih se ovakvi skupovi danas organizuju nemaju veze sa prilikama na Univerzitetu Crne Gore, već su isključivo politički motivisani, navodi se u saopštenju Rektorata.

 

 

Portal Analitika