Politika

Hrvatska: Ratifikovaće Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u u najkraćem roku

Ministar spoljnih i evropskih poslova, Miro Kovač predstavio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore.
Hrvatska: Ratifikovaće Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u u najkraćem roku
Portal AnalitikaIzvor

Rekao je da Republika Hrvatska snažno podržava dalje proširenje NATO-a, čime direktno jača i vlastitu nacionalnu sigurnost.

 „Posebno podržavamo članstvo Crne Gore u NATO-u jer će isto doprinijeti jačanju sigurnosti i stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi“, istakao je. Na sastanku ministara vanjskih poslova NATO država članica, 19. maja 2016. godine u Bruxellesu potpisan je Protokol uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore.” Donošenjem Zakona o potvrđivanju Protokola, Republika Hrvatska će dati bitan doprinos stvaranju uslova za upućivanje, po stupanju Protokola na snagu, poziva Crnoj Gori da pristupi Sjevernoatlantskom ugovoru i postane članica NATO-a. “kazao je.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, ocjenili su se kako postoji  opravdani interes da Republika Hrvatska što skorije okonča svoje unutrašnje procedure.

Portal Analitika