Finansije

Bulajić: Vlada sa nama vodi rat nezapamćen u poslovnom svijetu

Vlada je raskinula ugovore sa svim kompanijama koje se pominju u tekstu "Šest raskida ugovora za gradnju malih hidroelektrana" na zahtjev koncesionara, ili u dogovoru sa njima, osim sa kompanijom "HAIDER EXTREM ENERGY" Podgorica (HEE). Sa nama vodi rat, koji nije zapamćen u poslovnom svijetu. Rat metodom jačeg, ne poštujući ni potpisane koncesione ugovore za vodotoke Bistrica i Bjelojevićka, ni zakone Crne Gore ni preporuke Evropske Komisije. Sve ove tri činjenice, koje nisu poštovane, navedene su u članu 40 potpisanih koncesionih ugovora, izjavio je Portalu Analitika direktor kompanije "HAIDER EXTREM ENERGY" mr Dragomir Bulajić.
Bulajić: Vlada sa nama vodi rat nezapamćen u poslovnom svijetu
Portal AnalitikaIzvor

On je u komentaru na tekst "Šest raskida ugovora za gradnju malih hidroelektrana", koji je Portal Analitika objavio 2. jula, naveo da su sve ostale kompanije sa kojima je Vlada raskinula ugovore počele realizaciju, ali je nisu završile iz raznih razloga, što ih je natjeralo da vrate koncesije.

-Nasuprot tome mi smo, poštujući potpisane koncesione ugovore i obaveze, uradili sledeće- potpisali koncesione ugovore 26.09.2008 godine i dali bankarske garancije, dobili urbanističke uslove, uradili kompletnu projektnu dokumentaciju, dobili sve saglasnosti i građevinske dozvole za mHE Bistrica (A+B), mHE Ugljari i mHE Bjelojevići, ispunili sve uslove iz dobijenih građevinskih dozvola, izveli pripremne radove na svim gradilištima malih hidroelektrana, zatražili saglasnost za promjenu partnera 28.02.2013 godine, pokrili kompletan period od trenutka davanja ponude do 24.04.2013 godine bankarskim garancijama. U skladu sa koncesionim ugovorima, zbog neažurnog vođenja procesa izgradnje malih hidroelektrana od strane Vlade, dali smo i garanciju na 1.900.000 eura 2009. godine, koja je dodatno oštetila našu kompaniju- naveo je Bulajić. 

Istakao je da Vlada Crne Gore i Ministarstvo ekonomije nijesu poštovali potpisane koncesione ugovore.

-Nije bilo Zakona o izgradnji energetskih objekata, kojeg ni danas nema. Urbanističke uslove smo dobili poslije 752 dana. Preko lokalnih zajednica, Opština Bijelo Polje i Mojkovac, uvodi se dodatni namet- komunalna naknada. Sve prema Zakonu o izgradnji objekata, kao da gradimo npr. hotel, koji će nam ostati u trajno vlasništvo, a ne da obavljamo koncesionu aktivnost, plaćamo koncesionu naknadu, koja bi na godišnjem nivou bila oko 1,000,000 eura i vraćamo male hidroelektrane u vlasništvo države Crne Gore. Saglasnosti i građevinske dozvole dobili smo poslije 1350 dana od potpisa koncesionih ugovora. Nismo dobili traženu saglasnost, nažalost ni odgovor na naš zahtjev. Potpisivanje aneksa II, koji je urađen u aranžmanu advokatske kancelarije koju je angažovalo Ministarstvo ekonomije je urađeno na nezakonit način, bez saglasnosti porodice Haider- istakao je Bulajić, pojašnjavajući da je na sjednici Vlade 23.05.2013 godine, na osnovu informacije Ministarstva ekonomije, a ne na osnovu završenog sudskog procesa što je bila obaveza po članu 40 koncesionog ugovora, donešena jednostrana odluka o raskidu ugovora sa kompanijom HEE.

-Odluka o poništenju građevinskih dozvola, koju je donijelo Ministrastvo održivog razvoja i turizma, je donesena na osnovu zahtjeva Ministarstva ekonomije, a ne na osnovu neispunjenja obaveza iz samih dozvola. Pravni lijek koji su nam ponudili u odluci o ništavnosti građevinskih dozvola je obraćanje Upravnom sudu. Zakonska obaveza Upravnog suda nije da preuzima na sebe odgovornost da može da uzme novac koji je HEE uložio za vođenje projekta, izvedene građevinske radove i novac potencijalnog partnera. Uz to, ukidanje obaveze prema Zakonu o izgradnji objekata, član 102, o nadoknadi štete za proglašenje ništavnosti građevinskih dozvola, koja u našem slučaju iznosi 7.000.000 eura, iako smo prema ovom zakonu dobili građevinske dozvole. Nemogućnost bilo kakvog razgovora sa bilo kim u Ministarstvu ekonomije od 2012. godine do danas je sigurno u najmanju ruku neposlovan odnos ugovornih strana. I pored upozorenja koje smo dostavili Ministarstvu ekonomije, uslijedilo je raspisivanje javnog oglasa u oktobru 2015 godine- precizirao je Bulajić. 

Podvukao je da su se HEE i njen izvršni direktor u Crnoj Gori ponašali kao poslovni ljudi, poštujući zakone i dobre običaje. 

-Pomagali smo svima, prvenstveno Ministarstvu ekonomije i održivog razvoja (kako je bilo 2008 godine), Opštinama Bijelo Polje i Mojkovac, sportskim klubovima, jer smo za to posjedovali znanje i mogućnost. Vjerujemo da ćemo poslije završenog procesa kod specijalnog tužioca imati mogućnost da nastavimo dalji rad na važećim koncesionim ugovorima- zaključio je Bulajić. 

foto: mHE Bistrica pripremni radovi (YouTube)

S.G.

 

Portal Analitika