Društvo

Čirgić: Moje učešće omalovažilo bi moj dosadašnji rad

Sjednica Savjeta za izradu Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika u proširenom sastavu, na kojoj će se voditi rasprava o evidentiranim primjedbama na prvi tom Rječnika, biće održana u petak, 8. jula 2016. godine, u prostorijama Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
Čirgić: Moje učešće omalovažilo bi moj dosadašnji rad
Portal AnalitikaIzvor

Na sjednicu koja počinje u 10.30 časovasu, pored ostalih, pozvani: Adnan Čirgić, Suljo Mustafić, Avdul Kurpejović, Nik Deljošaj, Genci Nimanbegu, Danijel Kalezić, Vukić Pulević, Čedomir Bogićević, DritanAbazović. Sjednicu Savjeta za izra­du Rječnika crnogor­skog narodnog i književ­nog jezika u proširenom sastavu inicirala je Skupština CANU. Neće joj prisustvovati dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Adnan Čirgić. On je juče na adresu CANU uputio dopis u kom konstatuje da nije član Sa­vjeta za izradu Rječnika CANU, pa ne vidi razloga za prisu­stvo sjednicama toga tijela. Čir­gić naglašava da mu nije pozna­to ni da je imenovan za člana Savjeta „u proširenom sasta­vu", pa je i to dodatni formalni razlog da odbije prisustvo. - Savjet za izradu Rječnika CA­NU, kao ni ostatak leksikograf­skoga tima CANU, dosad ničim nije pokazao dobru volju da uputi izvinjenje građanima i grupama koje su uvrijeđene Rječnikom CANU. Naprotiv, Vi lično, predsjednik Akademije i još neki članovi leksikografsko­ga tima u potonjih dva i po mje­seca na način nedostojan kul­turna čovjeka vrijeđali ste i nipodaštavali ljude koji su objelodanili vaš leksiko­grafski i civilizacijski promašaj.

Ne samo što formal­no ne pripadam Va­šemu timu, no mi ni suštinski nije mjesto među lju­dima koji su svojim leksiko­grafskim radom uvrijedili i zdrav razum građana i njihova vjerska i nacionalna ošećanja. Izostanak izvinjenja CANU ujedno je i pokazatelj izostanka dobre volje da se Rječnik su­štinski promijeni - kako u lek­sikografskom tako i u društvenoistorijskom smislu. Nakon brojnih uvreda, kleveta, omalovažavanja i ostalih rabota koje su obilježile Vaš društveni i naučni angažman u potonje vrijeme, smatram Vas nedolič­nom osobom za bilo kakvu vr­stu komunikacije, a ne za ovako ozbiljan društveni i naučni projekat. Iz istih razloga smatram da bi moje učešće u ovakvome Vašem timu omalovažilo moj dosadašnji rad. Što se primje­daba na Rječnik tiče, one su bile javne i dostupne -stoji u dopisu prof. dr Adnana Čirgića, pred­sjednici Savjeta za izradu Rječ­nika crnogorskog književnog i narodnog jezika prod, dr Tatjani Đurišić- Bečanović.

Pobjeda

Portal Analitika