Društvo

PIR CG: Hitno donijeti Zakon o Skupštini Crne Gore

U ime predsedništva Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore saopštenje za javnost uputio je Radisav Korać, generalni sekretar. Saopštenje objavljujemo u cjelini.
PIR CG: Hitno donijeti Zakon o Skupštini Crne Gore
Portal AnalitikaIzvor

“Predsjedništvo Partije penzionera,invalida i restitucije Crne Gore-PIR CG- , čije stavove su podržali Partija penzionera Crne Gore, Udruženje za zaštitu  penzionera i invalida Crne Gore, Udruženje civilnih, vojnih i invalida rada Crne Gore, Udruženje gradjana VRANEŠ i Udruženje gradjana DONJI VASOJEVIĆI, podržavaju inicijativu NVO ALTERNATIVA, da se smanje plate poslanicima u Skupštini Crne Gore, i ne samo to već da se smanje zarade  i svim službenicicima. 

Zakon koji je skoro donesen na sramotu Parlamenta regulisao je pitanje zarada i naknada funkcionera i službenika u državi.   Izgleda da ova otuđena skupina neodgovornih predstavnika  građana samo misli na SEBE, na svoja primanja i privilegije, kao da treba da budemo srećni i zadovoljni kad su nam narodni predstavnici  što više glavati, što više trbuljati, da imaju što više novca na računima, što više nekretnina koje se obično vode na ime njihovih supruga ili članova porodice,čak i na maloljetne nasljednike, da su lijepo namirisani,  da voze dobra auta o trošku poreskih obveznika, da dobro jedu i piju na račun naroda,  da mnogu da piju i iju a da ne potroše ni cenat od svoje zarade itd.

Nema funkcionera da na kraju kalendarske godine nije napravio popriličnu uštedjevinu, ili je ista sklonjena na bankovnim računima stranih destinacija. Ne samo što visoka primanja imaju ministri, članovi Vlade, visoki funkcioneri, već I njihove supruge i članovi porodica su debelo uhlebljeni.

U potpunosti prihvatamo inicijativu  NVO Alternativa, jer primanja i zarade svih i svakog moraju  da budu prilagođene vremenu u kome živimo. Ne možemo na jednoj strani da gledamo  armiju nezaposlenih, ogroman broj ljudi bez nade i perspektive, pa veliki broj sa socijalnim preživljavanjima, a na drugoj strani bezobzirna i razvratna i rasipnička ponašanja naših  godinama vječitih vođa, koji iz godine u godinu uvećavaju svoju pokretnu i nepokretnu imovinu.

Da bi se uozbiljio rad poslanika, Vlade, ministara, moraju se donijeti zakoni koji će urediti ove oblasti.Neprimjereno je da pojedinim poslanicima u Skupštini ne znamo ni kakva im je boja glasa, ali znamo da redovno primaju debele koverte, paušale, naknade po raznim osnovama, dnevnice, a sve na teret ovog bijednog I siromašnog naroda i poreskih obveznika.

Zakonom o Skupštini konačno bi se  uredila pitanja rada  zakonodavne vlasti kao posebne ili najveće grane vlasti.Uredila bi se nužna pitanja za rad crnogorskog parlamenta.

Pored organizacije i oblika organizovanja  radnih tijela Skupštine, neophodno bi se  uredila i pitanja o pravima i obavezama poslanika u Skupštini Crne Gore,kao i zarade poslanika, naknade, paušali, i sva ostala pitanja,kao i kaznene mjere  za neodgovornost i nerad poslanika koji primaju platu od poreskih obveznika, a sve po ugledu na praksu razvijenih evropskih parlamentarnih demokratija.Nemože se primati  plata i naknada a nedolaziti na posao. Nije sporno što poslanici primaju platu i paušal, ali je sporno kada se primaju dnevnice da bi se došlo na posao, kada se primaju zarade nezaradjene. Veoma je važno pitanje, da li poslanici iz Podgorice treba da primaju dnevnice  kada dolaze na sjednice Parlamenta bez obzira u kolikom iznosu bile.

Skupština kao najveći zakonodavni organ vlasti, mora odražavati i nivo kulture, lijepog ponašanja, znanja, ,vaspitanja, stručnog i znalačkog nadmetanja,što će i te kako imati uticaja na javno mnjenje.

U izradi ovog zakona koristila bi se znanja i iskustva razvijenih evropskih demokratija, pa nebi  imali odlaganja skupštinskih radnih tijela zbog nedostatka  kvoruma, nebi gledali pazne skupštinske sale, jer bi se sva ova I druga pitanja zakonom uredila.

Takodje je neophodno donijeti zakon o Vladi Crne Gore, kao i Zakon o ministarstvima kojim bi se uredila pitanja organizacie ovih organa, kao : broj članova Vlade, broj podpredsjednika Vlade, broj ministarstava, broj  savjetnika i svih zaposlenih  u svim vladinim  sektorima .  Da smo imali Zakon o  Vladi  Crne Gore, za sigurno nebismo imali ŠEST  podpredsjednika Vlade, a uobičajerna je praksa u   velikim  evropskim državama da ima najviše DVA ili TRI podpredsjednika Vlade.

Takodje bi se uredila preciznije i pitanja medjusobnih odnosa ovih organa  njihovih nadležnosti, pa nebi imali dileme  šta  je čija nadležnost.

Na kraju, neprimjereno je imati na jednoj strain visoke plate, penzije, zarade, naknade i brojne benefite, a na drugoj sdtrani stotine hiljada nezaposlenih, ili na desetine gradjana sa socijalnim primanjima, ili penzionere sa penzijama od 100 eura.

Sa ovim bi pokazali da smo demokratsko dwruštvo, društvo koje je željno socijalne pravde i demokratije”, navodi se u saopštenju PIR CG.

Portal Analitika