Turizam

Unapređenje saradnje sa NVO prioritet u radu Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović sa saradnicima posjetio nevladinu organizaciju (NVO)„Green Home“ u cilju razmjene informacija o aktuelnim pitanjima u oblasti životne sredine kao i projektima koje sprovode Ministarstvo i NVO „Green Home“. Dodatno, sastanak je bio prilika da se dogovori sinergijsko djelovanje u procesu aproksimacije s pravnom tekovinom EU za oblast životne sredine i klimatskih promjena, a u cilju postizanja kvalitetnih i vidljivih rezultata.
Unapređenje saradnje sa NVO prioritet u radu Ministarstva održivog razvoja i turizma
Portal AnalitikaIzvor

Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović upoznao je direktoricu NVO „Green Home“ Natašu Kovačević i njene saradnike sa aktivnostima Ministarstva u oblasti životne sredine, osvrćući se na aktuelna pitanja kao što su izrada strategije aproksimacije za oblast životne sredine i klimatskih promjena, upravljanje otpadom, upravljanje zaštićenim područjima i prostrono planska dokumentacija, pritom ukazujući na potrebu jačanja određenih procesa uz pomoć stručnih kapaciteta kojima raspolaže NVO sektor.

Tokom sastanka predstavnici NVO Green Home su predstavili  projekte  koje trenutno realizuju, ukazali na određena otvorena pitanja u oblasti životne sredine. Pored toga, informisali da su učestvovali u Javnoj raspravi za Nacionalnu strategiju aproksimacije za životnu sredinu, ističući da Vlada mora što prije usvojiti taj dokument da bi se što prije otpočelo s implementacijom i ostvario progres u skladu sa zahtjevima pravne tekovine EU.

Dogovoreni su prvi koraci budućeg zajedničkog djelovanja na rješavanju problema iz oblasti upravljanja otpadom, planske i neplanske gradnje i upravljanja zaštićenim područjima.  Jedan od segmenata na koji se ukazalo tokom sastanka je  potreba za kvalitetnijom i intenzivnijom komunikacijom između NVO sektora i državnih institucija što je veoma često jedna od  prepreka prilikom rješavanja aktuelnih pitanja iz oblasti  životne sredine. Sagovornici su se takođe saglasili da je potrebno zajednički intezivirati komunikaciju prema građanima i pospješiti njihovo uključivanje u proces donošenja politika i zakonskih rješenja.

Zaključeno je da ovakvi sastanci treba da postanu redovna praksa budući da postoje brojne teme o kojima treba razgovarati kada je riječ o zaštiti životne sredine u Crnoj Gori i primjeni principa održivog razvoja.  

Portal Analitika