Abiznis

Za realizaciju industrijske politike obezbijeđeno 268 miliona eura

Povećanje konkurentnosti crnogorske ekonomije i realizacija politike modernog industrijskog razvoja biće omogućeni kroz implementaciju Industrijske politike Crne Gore do 2020. godine, za čiju realizaciju u 2016. godini su predviđena sredstva u iznosu od 268.532.425€.
Za realizaciju industrijske politike obezbijeđeno 268 miliona eura
Portal AnalitikaIzvor

Vlada Crne Gore je na prošloj sjednici uvojila dokument Industrijska politika Crne Gore do 2020. godine sa Akcionim planom za njeno sprovođenje za period 2016-2020, koji ima za cilj unapređenje konkurentnosti industrije, investicionog okvira za modernizaciju industrije, promociju inovacije i preduzetništva kroz povećanje produktivnosti i zaposlenosti, kao i bolji pristup domaćem i međunarodnom tržištu u smislu pojednostavljenja procedura za trgovinu.

Pored okvirnog višegodišnjeg akcionog plana usvojen i Akcioni plan sa definisanim aktivnostima za realizaciju u tekućoj godini, od kojih su neke već započele sa realizacijom, dok će preostale biti implementirane u skladu sa predviđenom dinamikom do kraja godine. U skladu sa tim, Akcionim planom za 2016. godinu za realizaciju je predviđeno ukupno 268.532.425€ i to: Nacionalni budžet – 16.719.925 €,javni sektor (IRF, EPCG i CGES) – 130.766.000 €, IPA – 4.693.000€, Donatorski programi – 168.500 €, Privatni sektor – 116.185.000 €.

Od ukupne vrijednosti sredstava javnog sektora 130.766.000,00€, najveći iznos je opredijeljen za finansijsku podršku IRFCG i to 83.750.000,00€, odnosno 64%.

Dokument je proizišao iz potrebe unapređenja konkurentnosti crnogorske privrede, ali isto tako i usljed zahtjeva u okviru pregovaračkog procesa u Poglavlju 20 – Preduzetništvo i industrijska politika u pravcu izrade i implementacije sveobuhvatne industrijske politike, sa jasno definisanim sistemom evaluacije indikatora i mjerila, na način predložen u industrijskoj politici EU i strategiji Evropa 2020.

Industrijska politika Crne Gore do 2020. godine identifikovala je prioritetne sektore sa potencijalom rasta kao pokretače ekonomskog razvoja, i to: prerađivačka industrija - prehrambena, drvna, metalna i farmaceutska; energetika i turizam, dok su kao sektori sa potencijalom rasta koji treba da doprinesu modernom industrijskom razvoju definisani transport, ICT i kreativne industrije, sektor biznis usluga i građevinarstvo.

Uspješnom realizacijom politike i postavljenih ciljeva do 2020. godine, pored ostalog, biće omogućeno: povećanje učešća industrije u BDP-u za najmanje 20%, povećanje broja zaposlenih u sektoru industrije za najmanje 20%, povećanje učešća industrije u ukupnom izvozu za najmanje 25%, kao i bolji rang u Izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma (WEF-a) o globalnoj konkurentnosti, Izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, Globalnom indeksu preduzetništva i razvijenosti i dr.

U cilju kvalitetnije implementacije pomenutog dokumenta, formirano je i Koordinaciono tijelo za praćenje i sprovođenje Industrijske politike i akcionih planova, u koje su uključeni i predstavnici privatnog sektora. Namjera je stvoriti osnove za unaprjeđenje postojećeg dijaloga i partnerstva privatnog i javnog sektora u cilju potpune implementacije politike.

Portal Analitika