Politika

Šaranović: Danilović bi da uzme posao DIK-u

Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović potpisao je Rješenje o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije izbora, koje čini šest predstavnika MUPa na čelu sa Danilovićem, predstavnici klubova poslanika i NVO.
Šaranović: Danilović bi da uzme posao DIK-u
Portal AnalitikaIzvor

Klub samostalnih poslanika u Koordinacionom timu predstavljaće Zoran Miljanić, Klub poslanika Socijaldemokratske partije Miodrag Radović, Klub poslanika Socijalističke narodne partije Spasoje Kovačević, Klub poslanika Socijalističke narodne partije Spasoje Papić. Predstavnik Mreže za afirmaciju nevladinog sektora je Vuk Maraš, Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica, a Centra za monitoring i istraživanje Ana Selić.

Koordinaciono tijelo je formirano kako bi se pojačalo povjerenje u izborni proces i stvorili potrebni preduslovi za održavanje slobodnih i fer izbora, kaže se u saopštenju.

Na drugoj strani Budimir Šaranović, predsjednik Državne izborne komisije kaže za Vikend novine da je formiranje tzv Koordinacionog tiijela za sperovođenje fer i slobodnih izbora od strane ministra unutrašnjih poslova nelegalan čin kojim se neovlašćeno pokušavaju preuzeti nadležnosti DIK-a.

"Naime, saglasno odredbama Zakona o izboru odbornika i poslanika, DIK je državna institucija u Crnoj Gori koja se stara o jedinstvenoj primjeni tog zakona i o zakonitom sprovođenju izbora, dok je MUP nadležno samo za nabavku i održavanje elektronskih uređaja i za identifikaciju birača. Takođe, saglasno odredbama Zakona o biračkom spisku, MUP vodi birački spisak kao elektronsku zbirku ličnih podataka o biračima, a DIK vrši nadzor nad primjenom tog zakona, naročito posredstvom kompjuterske povezanosti sa zbirkom podataka biračkog spiska i stalnim praćenjem promjena u biračkom spisku", kaže Šaranović.

On ističe da imajući u vidu navedene zakonske odredbe kojima su nadležnosti DIK-a i MUP-a jasno razdvojene i precizirane, jasno je da je formiranje tzv. kordinacionog tijela za sprovođenje izbora od strane ministra unutrašnjih poslova suprotno nacionalnom zakonodavstvu. (Dnevne novine, Cdm)

Portal Analitika