Protokol

Poziv Ministarstva odbrane na javnu raspravu

Ministarstvo odbrane objavilo je javni poziv svim zainteresovanim koji se bave pitanjima iz oblasti unapređenja prava žena i rodne ravnopravnosti, da učestvuju u javnoj raspravi na Nacrt akcionog plana za implementaciju Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Poziv Ministarstva odbrane na javnu raspravu
Portal AnalitikaIzvor

Poziv za raspravu o Rezuluciji - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2016-2017.godine) upućen je i onima koji se bave pitanjima nasilja nad ženama i učešća žena u političkom i javnom životu.

„Javna rasprava će se održati na okruglim stolovima, u Podgorici 5. jula, u Bijelom Polju, 6. jula i Baru, 8. jula ove godine“, kaže se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Javni poziv se nalazi na stranici http://www.mod.gov.me/biblioteka/oglasi.

“Na osnovu člana 55 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Ministarstvo odbrane je pokrenulo inicijativu i obrazovalo Međuresorsku radnu grupu, koja je izradila tekst Nacrta akcionog plana za implementaciju Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2016-2017.godine)", dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je tekst objavljen na web sajtu Ministarstva odbrane (http://www.mod.gov.me/biblioteka/dokument).

Izvor: Mina

Portal Analitika