Abiznis

Rezultati trečeg konkursa Telenor fondacije

Telenor Fondacija završila je treći konkurs za podršku društveno odgovornim projektima koji upotrebom digitalizacije nastoje riješiti aktuelne izazove u zajednici. Izabrana su dva projekta: ,,ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom”, koji će realizovatiUdruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), i ,,Klik za kulturu”, koji će sprovesti NVO Kutak.
Rezultati trečeg konkursa Telenor fondacije
Portal AnalitikaIzvor

„Telenor fondacija i organizacije koje su aplicirale na naš konkurs, vjeruju da je došlo vrijeme da sve potencijale tehnologija iskoristimo i u Crnoj Gori. Vidimo kako aplikacije i online platforme mogu značajno doprinijeti edukaciji i unijeti pozitivne promjene u društvo, a rezultati koje smo do sada postigli su zaista uočljivi. Projektima koji su izabrani na trećem konkursu nastavljamo da iniciramo i podržavamo projekte koji nude djelotvorna, održiva i razvojna rješenja“, kaže Nataša Đurđić iz Telenor fondacije.

Cilj projekta ,,ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom” je da olakša pristup besplatnoj pravnoj pomoći osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica, unapređenjem online pravnog savjetovalištva UMHCG-a na portalu www.disabilityinfo.me. Osobe sa invaliditetom imaće mogućnost  da dobiju savjet putem audio-video poziva, čatovanjem, i aplikacije za pametne telefone. Važan element projekta biće i  izrada i objavljivanje smjernica i objašnjenja procedura za ostvarivanje OSI prava u oblastima za koje su najčešće traženi savjeti u proteklom periodu.

,,Pored direktne ciljne grupe, osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, UMHCG će moći da se obrate i građani/ke koji žele da utiču na unapređenje oblasti ljudskih prava OSI“, saopštila je izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić.

Drugi projekat,,Klik za kulturu”, realizovaće se u saradnji Telenor Fondacije i NVO Kutak. Cilj projekta je kvalitetnije predstavljanje rada umjetnika u Crnoj Gori i poboljšanje dostupnosti kulturnih događaja. ,,Ovim projektom želimo da pružimo maksimalni doprinos razvoju crnogorske kulture, kulturnog turizma i praćenja događaja iz ove oblasti. Želimo dagrađanima i turistima koji posećuju Crnu pružimo pravovremene informacije i olakšamo uvid u događaje i kulturni život Crne Gore“ , rekla je Sanja Radusinović iz NVO Kutak.

Dodatne informacije o projektima i načinu rada, možete dobiti na web stranici Telenor Fondacije ili kontaktom na email fondacija@telenor.me

Portal Analitika