Društvo

Popović-Samardžić: Ljekari onemogućeni da se bore za svoja prava

Sindikat doktora medicine dostavio je Ministarstvu rada i socijalnog staranja prijedloge o izmjenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o reprezentativnosti sindikata kojim je predviđeno uvođenje strukovnog kolektivnog ugovora.
Popović-Samardžić: Ljekari onemogućeni da se bore za svoja prava
Portal AnalitikaIzvor

Tim novim pravnim institutom, kako je za Pobjedu objasnila predsjednica Sindikata Milena Popović-Samardžić omogućilo bi se određenoj struci, profesiji, da u okviru javnih ustanova čiji je osnivač država i koje pripadaju istoj grani djelatnosti, zastupa svoje interese i postiže sporazum sa Vladom.

To se, kaže, naročito tiče najveće grane u državi, zdravstvene djelanosti.

Kvantitativni nivo

- Ovo rješenje značajno je jer sada u praksi nije ostavljena mogućnost da nosioci posla u određenim djelatnostima na reprezentivan način zastupaju sebe i svoje interese, već se to pravo ostvaruje na kvantitativnom nivou, nezavisno od značaja određenih profesija u sistemu. Tako na primjer imamo situaciju da o kolektivnom ugovoru za zdravstvo pregovaraju sindikati u kojima su doktori medicine kao nosioci posla zastupljeni sa manje od pet odsto – ističe Popović-Samardžić.

Prema njenim riječima, trenutnim zakonskim rješenjem, pored prava pregovaranja, Sindikatu doktora medicine onemogućeno je i pravo na štrajk.

- Reprezentativni sindikati imaju povlašćen status i u Stambenoj zadruzi „Zdravstvo“ pa se njihovim članovima dodjeljuje dodatnih 10 bodova uprkos tome što i članovi Sindikata doktora medicine redovno uplaćuju dva odsto od zarade kao i članovi reprezentativnih sindikata - nagalašava ona.

(Opširnije čitajte u Pobjedi)

Portal Analitika