Abiznis

HILJADU PLUS: Otplatu kredita vezati za trenutak ulaska u stan

U projektu Hiljadu plus bi, ukoliko investitori ne snize cijene za stanove u izgradnji, bilo logično da se otplata kredita i prenos sredstava veže za trenutak ulaska u stan, saopštio je generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Marko Čanović.
HILJADU PLUS: Otplatu kredita vezati za trenutak ulaska u stan
Portal AnalitikaIzvor

“To je odnos koji se rješava u trouglu banka, građevinar i korisnik”, kazao je Čanović agenciji Mina-business, odgovarajući na pitanje da li će doći do prolongiranja naplate rate za kredit, s obzirom da određeni broj stanova neće biti odmah useljiv.

Do sada su u projektu Hiljadu plus objavljeni javni pozivi za banke i građevinske kompanije, dok se raspisivanje poziva za građane očekuje početkom marta.

“Javni poziv za građane biće objavljen početkom marta, s obzirom da nam je namjera da u nastavku komunikacije sa bankama i osiguravajućim kućama do detalja definišemo što je moguće više povoljnosti za građane”, rekao je Čanović.

Rok za dostavljanje ponuda u okviru projekta Hiljadu plus za građevinare je istekao u petak.

“Imajući u vidu detaljnu i obimnu dokumentaciju koju su građevinske kompanije obavezne da dostave po osnovu javnog poziva, Projektni odbor će tokom narednih dana pregledati pristigle prijave i za očekivati je da će lista građevinskih kompanija biti objavljena najkasnije do kraja naredne sedmice”, objasnio je Čanović.

Za učešće u projektu ukupno se prijavilo osam banaka.

Čanović je rekao da su od momenta raspisivanja javnih poziva za banke i građevinske kompanije, krajem decembra prošle godine, u stalnoj komunikaciji sa njihovim predstavnicima.

“U kontaktu smo i sa građanima koji upućuju preko 150 poziva dnevno Call centru 19915 i Ministarstvu, a od 500 do 700 njih posjeti svakog dana sajt projekta www.1000plus.me”, dodao je Čanović.

On očekuje da će građevinari ponuditi prihvatljive cijene, odnosno da će preko 500 domaćinstava, što znači više od 1,5 hiljada građana članova tih domaćinstava riješiti stambeno pitanje.

Čanović je podsjetio da su svi ostali elementi projekta prilagođeni građanima sa srednjim i nižim primanjima, odnosno kamatna stopa 3,99 odsto koja je dva odsto povoljnija od tržišne, učešće koje iznosi pet odsto u poređenju sa do 20 odsto koje banke inače traže, obrada kredita u iznosu do 0,5 odsto u odnosu na jedan do 1,5 odsto tržišno, kao i sniženje notarskih usluga od 50 odsto i niže premije osiguranja imovine i osoba.

Iz Projektnog odbora, koji je zadužen za pravilno sprovođenje projekta nedavno su pozvali građane da ponude usklade sa principima i ciljevima projekta, odnosno da ponude cijene niže od dosada nuđenih na tržištu.

Čanović je rekao da se u projektu ne može direktno uticati na ponudu investitora.

„Međutim, smatramo da bi investitori trebalo da ponude cijene niže od onih po kojima već prodaju stanove na pojedinim lokacijama, imajući u vidu korisnike projekta Hiljadu plus. Očekujemo da će investitori izaći u susret građanima i ponuditi niže cijene“, kazao je Čanović.

U skladu sa pravilima projekta i ponudama koje dostave, građevinari su, kako je objasnio, limitirani gornjom granicom cijene po metru kvadratnom, tako da u narednim fazama projekta mogu sniziti, ali ne mogu povećavati cijene.

“U skladu sa članom 4 Odluke o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita pojedincima zbog obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje kupoprodajna cijena metra kvadratnog neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koji se obezbjeđuje kreditnim sredstvima u skladu sa ovom odlukom, ne može biti veća od oko 1,09 hiljada EUR“, saopštio je Čanović.

Izuzetno, kako je dodao, cijena metra kvadratnog neto korisne površine individualnog stambenog objekta, ne može biti veća od 1,2 hiljade EUR i tada su korisnici kredita u obavezi da razliku u cijeni doplate iz svojih sredstava.

Komentarišući činjenicu da će od građana koji imaju identičnu dokumentaciju ili apliciraju pod istim uslovima, prednosti imati oni koji su prvi predali dokumentaciju, Čanović je rekao da je jedan od principa projekta ”prvi u vremenu jači u pravu”.

“Projektni odbor će praviti rang listu prijavljenih građana na osnovu dostavljenih aplikacija od banaka, koje će obavezno sadržati tačan dan i vrijeme predaje aplikacije”, naveo je Čanović.

On je rekao da su, u cilju pojednostavljivanja procesa prijavljivanja, u saradnji sa implementacionom jedinicom PROCON, organizovali niz sastanaka sa predstavnicima banaka i obuku njihovih službenika koji će raditi na preuzimanju podnijete aplikacije i dokumentacije.

“U javnom pozivu za građane će, pored potrebne dokumentacije, biti naveden i proces njene predaje, uz informaciju o radnom vremenu banaka posebno utvrđenom za taj projekat. Procedura prijavljivanja neće ostaviti mogućnost za bilo kakve malverzacije. Očekujemo da će se proces prijave aplikanata realizovati nesmetano i bez zastoja”, zaključio je Čanović.

Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima predstavlja nastavak projekta Hiljadu plus koji je realizovan 2010 i 2011. godine.

Projekat Hiljadu plus je, kako se ocjenjuje, realna šansa za sve građane Crne Gore, a uslovi su značajno bolji od tržišnih. Vaučer koji će građani dobiti nakon apliciranja kod banke daju slobodu izbora građevinske kompanije, a samim tim i stana za koji će se odlučiti.

Portal Analitika