Društvo

Savjet razmatrao 17 predmeta i donio ocjene o policijskom postupanju

Savjet za građansku kontrolu policije je, na drugoj redovnoj sjednici kojom je predsjedavao Aleksandar Saša Zeković, razmatrao 17 predmeta, a rad je zaključen na ukupno 10 predmeta koji se odnose na primjenu policijskih ovlašćenja.
Savjet razmatrao 17 predmeta i donio ocjene o policijskom postupanju
Portal AnalitikaIzvor

Savjet je, postupajući po pritužbi nevladine organizacije NVO Inicijativa mladih za ljudska prava, ocijenio da su službenici SAJ-a, ispred ugostiteljskog objekta “Rio” u Podgorici, prema građaninu Ž.L. postupali degradirajuće, na neprofesionalan i nezakonit način ozbiljno povređujući njegovo ljudsko dostojanstvo i fizički integritet. 

Savjet zahtijeva da se ustanovi identitet postupajućih službenika SAJ-a ali i objektivna odgovornost onih koji prikrivaju i očigledno tolerišu neprofesionalno policijsko postupanje.

Savjet je, postupajući po pritužbi iste organizacije, ocijenio da je neidentifikovani policijski službenik, tokom protesta u oktobru 2014. godine, prema građanki R.P. postupao bez obazrivosti i poštovanja dostojanstva ličnosti i primjenjujući mjere koje nisu neophodne za profesionalno obavljanje policijskog posla.

“Takođe, po više pritužbi ove NVO, Savjet je utvrdio da u slučaju V.D, B.R., M.P, R.B, M.B. (maloljetno lice), F.P, Đ.Š, M.M, Lj.S, V.V. i S.R. postoje elementi povreda prava i neprofesionalnog postupanja policijskih službenika. Savjet je posebno prepoznao neprofesionalno postupanje pojedinih policijskih službenika iz Centra bezbjednosti Bijelo Polje zbog čega je pozvao Upravu policije da pristupi njihovoj dodatnoj edukaciji za profesionalno postupanje i senzibilisan pristup prema građanima”, saopšteno je iz Savjeta.

Takođe, ocijenjeno je da postupanje policije prema građanima M.R. i B.R. nije bilo profesionalno.

Savjet nije ustanovio povredu prava i  neprofesionlano postupanje policije u slučaju građanina M.M. iz Pljevalja.

Savjet je ustanovio povredu prava, neprofesionalno postupanje i prekoračenje ovlašćenja policije prema građaninu D.B. iz Bijelog Polja. Savjet je tim povodom izdao i određene preporuke.

“Savjet nije mogao utvrditi prekoračenje ovlašćenja prema građaninu N.B. u trenutku njegovog izvođenja iz privatnog motornog vozila i hapšenja”, stoji u saopštnju.

Postupajući po pritužbi NVO “Alfa Centar”, Savjet je ocijenio da postupanje službenika CB Nikšić prema trojici članova NVO “Alternativa” nije bilo u skladu sa zakonom, te da su službenici policije ograničili ustavno pravo na javno okupljanje i slobodu kretanja tako što im je onemogućeno prisustvo na javnom događaju posvećenom NATO integracijama na koji su uredno bili i pozvani.

Savjet je postupajući po pritužbe NVO “LGBT Forum Progres”, iz Podgorice, zaključio da su policijski službenici Stanice policije za javni red i mir, postupali profesionalno i blagovremeno do podnošenja zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka protiv N.Š. iz Podgorice. 

Međutim Savjet je ocjenio, uvidom u dokumentaciju Suda za prekršaje, da Uprava policije odnosno policijski službenici nisu postupali profesionalno i blagovremeno u dosljednom obezbjeđenju učešća okrivljenog u postupku usljed čega je nastupila pravna posljedica zastare. 

“Policijski službenici nisu realizovali četiri naredbe za dovođenje lica N.Š. koje je izdao sudija Suda za prekrašaje”, zaključeno je u saopštenju.

Portal Analitika