Abiznis

IRF traži zastupnika u trgovini na berzi

Investiciono-razvojni fond (IRF) Crne Gore pozvao je ovlašćene učesnike na tržištu hartija od vrijednosti da do 20. januara dostave ponude za zastupanje te institucije u poslovima trgovine na berzi tokom naredne godine.
IRF traži zastupnika u trgovini na berzi
Portal AnalitikaIzvor

Pravo na dostavljanje pisanih ponuda imaju svi ovlašćeni učesnici na tržištu hartija od vrijednosti registrovani u Crnoj Gori, odnosno brokerske kuće i poslovne banke u okviru kojih postoje odjeljenja koja se bave brokerskim poslovima.

Ponuda, kako se navodi u pozivu, treba da sadrži podatke o ponuđaču, rješenje o registraciji, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV) o davanju dozvole za rad, kao i specifikaciju svih pojedinačnih troškova u procentualnom iznosu od vrijednosti transakcije.

Ponuda treba da sadrži i ovjerenu i potpisanu izjavu o ostvarenom prometu na tržištu hartija od vrijednosti u ovoj godini. Komisija IRF za vrjednovanje ponuda će izabrati najpovoljniju i posredstvom tog ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti realizovati berzansku prodaju hartija od vrijednosti tokom naredne godine.

Prilikom izbora najpovoljnije ponude troškovi provizije bodovaće se sa 90 poena, a reference ponuđača sa deset. Ponude se predaju lično u zapečaćenoj koverti, na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 126/I Podgorica.

Ponude će se, u prisustvu zainteresovanih ponuđača, otvoriti 20. januara u prostorijama IRF-a. 

“Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune, neće se razmatrati”, navodi se u pozivu. (Mina BUSINESS)

Portal Analitika