Abiznis

Intenzivirani pregovori EPCG i Škode oko izgradnje drugog bloka TE

Posljednjih dana intenzivirani su direktni pregovori između EPCG i češke Škode Praha prvorangiranim ponuđačem za projekat izgradnje Bloka II TE “Pljevlja”. Nakon susreta dvije delegacije u Beogradu sredinom ovog mjeseca, predstavnici Škoda Prahe prethodnih dana boravili su u Crnoj Gori, gdje su imali niz sastanaka u Podgorici i Pljevljima, saopšteno je iz EPCG.
Intenzivirani pregovori EPCG i Škode oko izgradnje drugog bloka TE
Portal AnalitikaIzvor

Dinamika usaglašavanja elemenata neophodnih za potpisivanja ugovora, koje se očekuje tokom decembra, ide planiranim tokom, imajući u vidu da su tehničko tehnooški uslovi uglavnom dogovoreni, na osnovu uslova koje je u prethodnom periodu postavila Elektroprivreda Crne Gore svim ponuđačima. U tom smislu će fokus u nastavku razgovora biti na finansijskim i pravnim aspektima.

„Pregovori se odvijaju u tri pravca - pravnom, ekonomskom i tehničkom. Dinamika pregovora je prema ranije ustaljenim tehničko-tehnološkimdogovorima, a sve u cilju dobijanja jednog energetskog subjekta koji će biti u skladu sa svim evropskim elektroenergetskim regulativama, i sa ciljem da Pljevlja dobiju energetski izvor koji će garantovati odvajanje toplote za toplifikaciju grada“, rekao je Luka Jovanović, direktor TE „Pljevlja“.

Richard Kuba, vodja projekta ispred kompanije Škoda Praha, rekao je: „U junu ove godine od Elektroprovrede Crne Gore primili smo pismo namjere i od tada smo počeli pregovore u tri različita pravca – o tehničkom i ugovornim detaljima, kao i pravnim u smislu dobijanja raznih dozvola za gradnju. Zadovoljni smo dinamikom pregovora, oni su u punom intenzitetu i sve ovo je dobar početak projekta.“

Trenutno se u najvećem dijelu pregovara o ekonomskim uslovima kao i o visini cijene projekta, u cilju finalnog definisanja početno ponuđene cijene od 338,5 miliona eura.

Novi blok TE Pljevlja ce u potpunosti zadovoljavati sve evropske standarde vezano za zaštitu životne sredine i omogućiti poštovanje svih graničnih vrijednosti emisija u skladu sa Direktivom 2010/75/EC.

Vezano za projekat toplifikacije Pljevalja predviđeno je da novi blok TE Pljevlja bude toplotni izvor za potrebe sistema toplifikacije grada.

Da podsjetimo, ugovor će stupiti na snagu tek nakon finalne potvrde o ekonomskoj isplativosti projekta, kao i obezbjedjenja potrebnihfinansijskih sredstava.

Imajući u vidu veliku važnost ovog projekta, ne samo za EPCG, već i za Crnu Goru, planirano je da se prije stupanja na snagu ugovora potpiše novi medjudržavni sporazum izmedju Češke republike i Crne Gore koji bi trebao da omogući mnogo jednostavniju realizaciju cijelog projekta.

Nakon potpisivanja međudržavnog ugovora Vlada CG ga dostavlja Skupštini Crne Gore na usvajanje auporedo sa usaglašavanjem teksta međudržavnog ugovora realizuju se ipregovori o ugovoru o izvođenju radova.

 

Portal Analitika