Politika

Strankama sve više novca iz džepa građana

Parlamentarnim partijama, Skupštini Crne Gore i Državnoj izbornoj komisiji Predlogom zakona o budžetu za 2016. godinu opredijeljeno je ukupno 14.717.899 eura, čak 29 odsto više u odnosu na sredstva kojima su raspolagali ove godine, kada im je bilo dodijeljeno 11.376.126 eura.
Strankama sve više novca iz džepa građana
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Povećanje davanja iz državne kase trebalo bi, makar je tako predviđeno, da doprinese boljem radu i efikasnijem radu brojnih političkih subjekata.

Predloženim budžetom za narednu godinu predviđeno je da partije dobiju 4.635.341 euro. To je za čak 560.336 eura ili nešto oko 12 odsto više u odnosu na ovu godinu, budući da su partije na raspolaganju imale 4.075.005 eura.

Ukupan iznos za rad partija biće dodijeljen kroz program Parlamentarna demokratija. Tu, kako je predloženo, spadaju transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, kao i transferi političkim partijama, strankama i udruženjima.

Za službena putovanja poslanika, troškove reprezentacije, komunikacione, konsultantske i bankarske usluge, kao i usluge stručnog usavršavanja predviđeno je da se budžetom opredijeli 832.850 eura. Takođe, za rashode za gorivo predviđena su sredstva u iznosu od 31.155 eura.

Opširnije čitajte u Pobjedi…

Portal Analitika