Abiznis

BUDŽET 2016: Koliko kome novca i ima li povećanja plata?

Ministarstvo finansija objavilo je Nacrt budžeta za 2016.godinu u iznosu 2,12 milijardi eura, što je skoro 150 miliona veće od ovogodišnjeg, koji je projektovan na 1,96 milijardi eura. Za penzije, za majke sa troje i više djece, u budžetu je opredijeljeno 12,5 miliona eura. Nacrt govori da će više novca dobiti sudstvo, tužilaštvo, vojska, policija, političke partije...
BUDŽET 2016: Koliko kome novca i ima li povećanja plata?
Portal AnalitikaIzvor

Prema Nacrtu ovogodišnjeg budžeta, koji će uskoro ući u skupštinsku proceduru, za tekuću potrošnju predviđena su 773 miliona, za kapitalnu potrošnju izdvojeno je 335 miliona, budžet državnih fondova iznosi 626 miliona, dok je za refinansiranje dijela dospijeća javnog duga opredijeljeno 391 milion eura. Rast ekonomije je planiran za 4,3 odsto, dok će projektovani javni dug, koji sadrži i dug opština, na kraju sljedeće godine iznositi 68,5 odsto BDP-a. Ukupno zaduženje za autoput iznosi 245 miliona, kratak je rezime Nacrta.

Uvidom u budžet, jasno je da će svaka potrošačka jedinica dobiti više novca, što praktično znači da će biti tačne najave Ministarstva finansija da će zarade u javnom sektoru biti povećanje oko pet odsto.

Prema nacrtu državne kase, Predsjednik Crne Gore za 2016.godinu imaće budžet od 873.651 eura, što je za oko 173.000 više nego ove godine, kada mu je pripalo 700.495 eura.

Povećanje od 1,43 miliona eura sleduje i Skupštinu Crne Gore, koja će sljedeće godine imati kasu tešku 8,43  miliona eura.

Državna izborna komisija će imati budžet od 1,64 miliona, što je za 1,4 miliona više nego ove, zbog sprovođenja programa redovnih izbora.  

Parlamentarnim partijama konstantno raste budžet. Tako će sljedeće godine imati na raspolaganju 4,61 miliona eura novca poreskih obveznika, za razliku od ove godine kada mogu da potroše četiri miliona.

Ustavni sud, prema Nacrtu, imaće kasu od 1,18 miliona, za razliku od 2015.godine kada je imao 934.834 eura.

Sudstvo  će dobiti 26,59 miliona eura, što je šest miliona više nego ove godine. Tužilaštvu je na raspolaganju6,82 miliona, što je 600.000 više nego godinu ranije.

Ministarstvo pravde  imaće 9,95 miliona eura, ili pola miliona više nego ove godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova pripašće 80,1 miliona eura ili 10 miliona eura više nego ove. Povećanje od pet miliona eura sleduje i Ministarstvo odbrane, koje će naredne godine dobiti 41,8 miliona eura.

Respektivno, budžet MVPEI za narednu godinu je 15 miliona eura ili 1,4 miliona više nego ove. Ministarstvu prosvjete biće na raspolaganju 143,3 miliona, ili oko 6 miliona više nego ove, Univerzitetu 16,8 ili 2,7 miliona više, dok je Ministarstvu kulture pripalo 6,79 miliona što je skoro 700.000 eura više nego godinu ranije.

Ministarstvo finansija je dobilo najveće povećanje za 17,6 miliona ukupno 137,9 miliona eura, ali tekući troškovi praktično nijesu ni povećavani jer se deset miliona odnosi za konverziju poreskog duga u imovinu i povećanje za otpremnine pošto očekujemo da će naredne godine pristići obaveze za pojedina preduzeća u iznosu od skoro pet miliona.

Ministarstvu ekonomije pripašće 8,3 miliona eura, Ministarstvu saobraćaja 25,9 miliona, Ministarstvu zdravlja 2 miliona, Ministarstvu održivog razvoja i turizma 51,2 miliona eura, Ministarstvu rada i socijalnog staranja 86 miliona, Ministarstvo za informaciono društvo 6 miliona, Ministarstvo nauke 2,7 miliona, DRI 4 miliona, CANU 1,3 miliona, ANB 6,8 miliona, RTCG 14,1 miliona eura, Fond PIO 421 milion eura, Fond zdravstva 181,5 miliona eura, Zavod za zapošljavanje 21,5 miliona eura, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 283 miliona...

Ministarstvu saobraćaja uvećane su subvencije zbog podrške Željezničkom prevozu i Željezničkoj infrastrukturi, a kod Ministarstva poljoprivrede evidentirano je povećanje za subvencije i za stračke naknade za po 500 hiljada.

Budžet za Ministarstvo održivog razvoja i turizma je uvećan oko 1,3 miliona - za subvencije avioprevoznicima koji treba da otvore linije prema Crnoj Gori i za podršku upravljanja ulcinjskom Solanom. U budžet su ušle i obaveze shodno zakonu za penzije za majke sa troje i više djece oko 12,5 miliona. Fond PIO imaće na raspolaganju 15 miliona eura više novca nego ove godine.

P.Z.

Portal Analitika