Društvo

Uskladiti lovne sezone sa propisima Evropske Unije

Centar za zaštitu i proučavanje ptica i Green Home podnijeli su Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Inicijativu za usklađenje lovnih sezona sa Ptičjom direktivom i Evropskom crvenom listom ugroženih vrsta.
Uskladiti lovne sezone sa propisima Evropske Unije
Kristina Ćetković
Kristina ĆetkovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

„Ova inicijativa odnosi se, u prvom redu, na isključenje četiri ptičje vrste sa liste lovnih vrsta. Naime, Evropska Komisija objavila je 15. juna 2015. godine, Evropsku crvenu listu ugroženih vrsta ptica koja je pokazala da je 13 odsto ili 67 od 533 vrsta evropskih ptica na neki način ugroženo na našem kontinentu“, stoji u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika.

Iz pomenutih NVO navode da su prema podacima Crvene knjige ptica Evrope, četiri vrste evropskih gnjezdarica: baljoška (Fulica atra), glavoč (Aythya ferina), jarebica kamenjarka (Alectoris graeca) i grlica (Streptopelia turtur) značajno promijenile IUCN status.

„Tako su grlica i glavoč dobile status VU - vulnerable (ranjive), dok su jarebica kamenjarka i baljoška dobile status NT - near threatened (skoro ugrožene). Uzimajući u obzir gore navedene činjenice, zatražili smo uklanjanje navedenih vrsta sa liste lovnih vrsta. Osim toga, u obraćanju Ministarstvu zahtijevaju se hitne izmjene Pravilnika o lovnim sezonama, sa ciljem njegovog usklađivanja sa Ptičjom direktivom (Direktiva o zaštiti divljih ptica 79/409/EEC) i to u pogledu usklađenosti dužine lovnih sezona sa periodom reprodukcije pojedinih vrsta“, kaže se u saopštenju.

Ptičja direktiva ne definiše eksplicitno lovne sezone, međutim, ona članom 7. nalaže da se nijedna ptičja vrsta ne može loviti u periodu proljećne migracije i reprodukcije. Da bi se uskladili pristupi zemalja pri određivanju lovnih sezona za lovne ptičje vrste, Evropska komisija je izradila posebna uputstva koja detaljno razmatraju kako utvrditi period reprodukcije i vrijeme proljećne migracije. U skladu sa ovim upustvima u dopisu su predložene dužine lovnih sezona za određene vrste.

„Nadamo se da će Ministarstvo prepoznati važnost rješavanja ovog problema i konačno napraviti prve korake u rješavanju gorućih pitanja na polju lovstva i usklađavanja pravnih propisa sa tekovinama Evropske Unije u cilju suzbijanja haotičnog stanja u crnogorskim lovištima“, zaključak je saopštenja.

Portal Analitika