Abiznis

Dopune Zakona o radu bez podrške na Odboru

Skupštinski Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje nije podržao Predlog dopuna Zakona o radu, kojima se uvode kriterijumi prilikom zasnivanja radnog odnosa u cilju, kako smatraju njegovi predlagači, izbjegavanja eventualnih zloupotreba ili smanjenja uticaja partijskog zapošljavanja.
Dopune Zakona o radu bez podrške na Odboru
Portal AnalitikaIzvor

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Janko Vučinić je, u ime predlagača, obrazložio da se dopune odnose na to da pored opštih uslova koje moraju ispuniti osobe koje zasnivaju radni odnos u preduzećima i ustanovama gdje je država većinski vlasnik, uvedu i određeni kriterijumi.

“Oni se odnose na to da prosječna ocjena tokom studiranja nosi 70 bodova od ukupno 100, dužina studiranja odnosno školovanja 15 bodova, rezultati provjere stručnosti i sposobnosti deset bodova i vrijeme provedeno na evidenciiji Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) pet bodova”, precizirao je Vučinić.

On je kazao da su ti kriterijumi uvedeni da bi se izbjegle eventualne zloupotrebe direktora ustanova prilikom izbora kandidata koji se zapošljavaju ili kako bi se suzila zloupotreba za partijsko zapošljavanje.

“Da ne bi bilo ni onog čuvenog jedan zaposleni četiri glasa”, dodao je Vučinić.

Predložene dopune podnijeli su, pored Vučinića i poslanici DF-a, Branka Bošnjak, Milutin Đukanović, Vladislav Bojović i Jelisava Kalezić.

Vučinić je, obrazlažući drugi predloženi član koji se odnosi na agencije za ustupanje zaposlenih, kazao da će agencije moći da angažuju zaposlene samo zbog povećanja obima posla i to maksimalno do deset odsto ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca i samo na rok kraći od šest mjeseci. 

“Poslodavac može angažovati zaposlenog preko agencije više puta godišnje, pod uslovom da ukupni period angažovanja ne bude duži od šest mjeseci”, dodao je Vučinić.

Prema njegovim riječima, te agencije su u državama gdje je to zaživjelo na pravi način formirane da bi pomogne onima koji traže posao, ali u Crnoj Gori su, kako je kazao, izgubile smisao.

“One se formiraju da bi se izbjegle obaveze prema dosadašnjem Zakonu o radu. Kod nas, umjesto da se onima koji rade duže od dvije godine ugovor na neodređeno vrijeme transformiše, oni su prebačeni na agencije za ustupanje zaposlenih i na taj način je izigran naš Zakon o radu”, ocijenio je Vučinić. 

Regionalni direktor za jugoistočnu Evropu Dekre, Daniel Divjanović, kazao je da je ta agencija u Crnoj Gori počela da radi 2009, pri čemu su do 2012. poslovali sa gubitkom od pola miliona eura. 

“Posljednje dvije godine ušli smo u pozitivan tok, a trenutno smo u minusu 400 hiljada. Naša Dekra uložila je 1,1 milion eura za pokrivanje gubitka i kao capital, jer moramo platiti platu radnicima”, naveo je Divjanović.

Prema njegovim riječima, mijenjanje Zakona o radu šalje lošu sliku za sve buduće investicije. 

“Ograničavanjem u kojem se limitira procentni udio odnosno određuje i gdje se smanjuje rok ustupanja ne utiče samo na slobodu rada i preduzetništva agencije nego i naših korisnika”, smatra Divjanović.

Prema njegovim riječima, uvođenjem koncepta agencije za ustupanje zaposlenih, zakonodavac u Crnoj Gori je napravio korak naprijed, jer je smanjio zapošljavanje na crno.

Poslanik Pozitivne Crne Gore, Srđan Perić, kazao je da će djelovati amandmanski zbog određenih nepreciznosti u Predlogu.

“Namjera je dobra, a u konačnom neće škoditi ni Dekri ni bilo kojoj drugoj agenciji. Nažalost, situacija u Crnoj Gori je da je glavna agencija za zapošljavanje vladajuća partija. Moramo izaći iz tog začaranog kruga”, rekao je Perić. 

On smatra da ako bi uspjeli naći zakonski mehanizam kojim bi oslobodili predominantnog uticaja partije na zapošljavanje bilo bi više prostora i za rad agencija.

Predsjednik Odbora i poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Zoran Jelić, odbacio je, kako je kazao, da su agencije za zapošljavanje dio vladajuće partije. 

“To možemo vidjeti po našim gostima koji su predstavnici njemačkog kapitala. Partije ne zapošljavanju već poslodavci, a u javnosti se kaže jedan penzioner četiri glasa”, rekao je Jelić.

Perić je naveo da nije rekao da su predstavnici agencije Dekra članovi DPS-a i vladajuće koalicije.

“Govorio sam da jeste glavna agencija za zapošljavanje vladajuća partija, govorim o aferi Snimak i zapošljavanju kroz partijske kanale”, precizirao je Perić.

Jelić je dodao da se ne može nikome u realnom sektoru nametnuti koga će da zaposli.

Predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, Tijana Prelević, kazala je da je Zakonom o radu propisano da ugovor o radu može da zaključi osoba koja ispunjava opšte i posebne uslove predviđene zakonom. 

“Predloženo rješenje ne može biti prihvaćeno jer institut javnog oglašavanja kao obavezan način za zasnivanje radnog odnosa nije utvrđen Zakonom o radu, pa se on dalje ne može razrađivati”, rekla je Prelević.

Ona je objasnila da se predloženo rješenje odnosi na osobu koja zasniva radni odnos, a spominje se u kriterijumima tokom studiranja prosječna ocjena, zbog čega je taj član kontradiktoran, jer je ono ograničeno samo na osobe sa visokom stručnom spremom. 

“Koja je svrha da se ocjenjuje prosječna ocjena, koliko je to od uticaja na kvalitet rada kod poslodavca ako neko ima veću ocjenu tokom školovanja? Bitna je sposobnost”, smatra Prelević.

Ona je rekla da se ne može prihvatiti ni drugi član jer je agenija poslodavac zaposlenom u kojom ono može da zasnuje radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme i uživa sva prava po osnovu rada.

“Svrha agencije je ustupanje zaposlenih i besmisleno je ograničavati taj broj na deset odsto ili na broj mjeseci jer je svrha agencije da ga ustupa što je i volja te osobe”, kazala je Prelević.

Na sjednici je predlagač prihvatio amandmane Odbora koji predstavljaju tehničke korekcije.

Vučinić je kazao da se tim amandmanima otklonila primjedba koja se odnosila na studiranje, jer je dodato da se prosječna ocjena ocjenjuje ne samo tokom studiranja, već i tokom školovanja.

Bošnjak je rekla da su slični kriterijumi za zapošljavanje postojali ranije u Zakonu o radu, ali sada je došlo do toga da je partijska knjižica glavna gdje će se neko zaposliti.

“Istorija će vjerovatno pokazati da je negativna selekcija kadra ono najgore što je ova vlast radila”, zaključila je Bošnjak. (Mina BUSINESS, Foto: Portal RTCG)

Portal Analitika