Društvo

Njemačka će podržati borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Njemačke će, na bazi potpisane Zajedničke izjave o namjeri, proširiti i dodatno intenzivirati saradnju koja je u prethodnom periodu predstavljala primjer efikasne međusobne koordinacije i razumijevanja, zaključeno je u razgovorima tokom radne posjete ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića Njemačkoj.
Njemačka će podržati borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Kako se navodi u saopštenju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke nastaviće da pruža konkretnu pomoć na planu snaženja kapaciteta crnogorske Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala i suzbijanje korupcije, kao ključnim aktivnostima na planu obezbjeđivanja vladavine prava, što je i osnovni preduslov daljeg napretka Crne Gore na putu integracije u NATO i EU.

"Boravak crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Berlinu bila je prilika da se, tokom susreta sa ministrom unutrašnjih poslova Njemačke Tomazom de Mezijerom, kao i u razgovorima sa državnom sekretarkom njemačkog MUP-a Emili Haber i predsjednikom Savezne kriminalističke policije (BKA) Holgerom Minkom dodadno osnaže relacije između parnerskih službi Crne Gore i SR Njemačke, uz ponovljeno zadovoljstvo uspostavljenim opsegom i dinamikom kontakata na različitim nivoima, kao i sadržajem operativne razmjene i podrške", stoji u saopštenju MUP-a.

Posebno je razgovarano o predstojećim aktivnostima koje su planirane u cilju osposobljavanja crnogorske Uprave policije za obavljanje najsloženijih finansijskih istraga, prevenciju i borbu protiv terorizma, kao i dalje snaženje kapaciteta u segmentu borbe protiv trafikinga ljudskim bićima i suočavanja sa sve aktuelnijim zloupotrebama novih tehnologija i društvenih mreža u cilju obavljanja kriminalnih djelatnosti.

"U svim razgovorima iskazana je spremnost njemačkog Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, ali i Savezne kriminalističke policije da ostane pouzdan partner crnogorskih bezbjednosnih službi, pri čemu je narocito akcentovana saradnja na planu sprovođenja mjera koje doprinose daljem integracionom napretku Crne Gore", stoji u saopštenju.

Konjević se susreo i sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova Njemačke, kao i sa predsjednikom i članovima Odbora za unutrašnje poslove Bundestaga, kojom prilikom je razmatrano više pitanja iz nadležnosti Ministarstva ununtrašnjih poslova, sa posebnim fokusom na aktuelne migratorne tendencije sa Zapadnog Balkana prema državama članicama Evropske unije.

"U tom smislu, sagledavajuci izazove od značaja za stabilnost kompletnog regiona Zapadnog Balkana, razgovarano je o potrebi kontinuiranog snaženja saradnje među policijskim snagama, pri čemu je posebno pozdravljena proaktivna i konstruktivna uloga koju Crna Gora permanentno ima na polju promocije i podsticanja saradnje sa susjednim državama", navodi se u saopštenju.

Susreti koje je tokom jednodnevnog boravka u Berlinu imao Konjević bili su prilika da se sa sagovornicima iz jedne od najuticajnijih članica EU potvrdi čvrsto opredjeljenje crnogorske Vlade za implementaciju svih aktivnosti na planu sprovođenja sveobuhvatnih reformi koje bi, uz održavanje uspješne dinamike integracionih procesa, trebalo da ima i veoma pozitivne reperkusije na obezbjeđivanje uslova za nove investicije i unaprijeđena ekonomska partnerstva.

Podrška Njemačke, koja je čvrsto potvrđena u svim razgovorima, bice od nemjerljive važnosti za predstojeće faze sprovođenja aktivnosti i mjera predviđenih evroatlanskom i EU integracionom agendum, zaključeno je u saopštenju.

Portal Analitika