Društvo

MIHAILO: Srpska crkva korupcijom, ucjenima i prijetnjama isposlovala upis imovine

Mitropoli CPC vladika Mihailo kazao je da nijednim aktom nijesu osporena niti poništena vlasnička prava države, sela, bratstava i plemena nad crnogorskim crkvama i manastirima niti je srpska država u njih dirala sve do sredine devedesetih godina prošloga vijeka kada je Srpska crkva korupcijom, ucjenima i prijetnjama isposlovala upis dijela crkvene imovine na njenu cetinjsku filijalu.
MIHAILO: Srpska crkva korupcijom, ucjenima i prijetnjama isposlovala upis imovine
Portal AnalitikaIzvor

Vladika je to napisao u proglasu koji je uputio crnogorskoj javnosti, crnogorskim javnim, kulturnim i naučnim radnicima, ambasadama stranih država i Evropske unije i predstavnicima međunarodnih institucija u Crnoj Gori povodom, kako navodi, uzurpacije i nezakonitog upisa većeg dijela crkvene imovine na Beogradsku patrijaršiju.

- Crna Gora je priznata kao suverena i nezavisna država na Berlinskom kongresu 1878. godine. Nakon Prvog svjetskog rata, 1918. godine ju je anektirala Srbija i podvrgla svom suverenitetu kao dio njene teritorije. Dvije godine kasnije, 14. jula 1920. godine srpski kralj Aleksandar Karađorđević je dekretom anektirao Crnogorsku Srpskoj crkvi. Ali nijednim aktom nijesu osporena niti poništena vlasnička prava države, sela, bratstava i plemena nad crnogorskim crkvama i manastirima niti je srpska država u njih dirala. Tako je bilo sve do sredine devedesetih godina prošloga vijeka kada je Srpska crkva, u neredovnim politikim okolnostima, koristeći se silom vojske stacionirane na našoj zemlji koja joj je bila lojalna, korupcijom, ucjenima i prijetnjama isposlovala upis dijela crkvene imovine na njenu cetinjsku filijalu. U maju 2006. godine, Crna Gora je obnovila državnost, i posljedično treba da svu nezakonito upisanu crkvenu imovinu na Beogradsku patrijaršiju povrati u pređašnji vlasnički status, i ponovo uzakoni u državno vlasništvo. Da bi to spriječila Srpska crkva, podržana od beogradskih centara moći, po drugi put se služi prijetnjom, korupcijom i ucjenama – navodi se u proglasu koji je proslijeđen Portalu Analitika.

Napominje se das u poznati i zakoniti načini sticanja imovine su: kupovina, nasljeđe, poklon ili odluka državnih organa.

- Srpska crkva crkvenu imovinu koju je uzakonila na sebe nije stekla na bilo koji od ova četiri zakonita načina. Stoga se obraćamo svim pomenutim u ovom proglasu da podrže i ohrabre Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore – Odjeljenje za suzbijanje organizovanoga kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina - da istraje u namjeri da krivce privede pravdi i pokrene postupak za povraćaj imovine u pređašnje vlasničko stanje – stoji u proglasu.

Portal Analitika