Društvo

Potpisani ugovori vrijedni 640.000 eura za FIT i Biotehnički fakultet

Ministarstvo nauke je danas potpisalo dva Ugovora o dodjeli naučnoistraživačkog granta ustanovama koje su uspješno privele kraju pregovarački proces, nakon što su krajem decembra prošle godine preporučene za finansiranje kao rezultat II Konkursa za dodjelu velikih istraživačkih grantova.
Potpisani ugovori vrijedni 640.000 eura za FIT i Biotehnički fakultet
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Ugovori su potpisani sa Fakultetom za informacione tehnologije FIT, Univerziteta Mediteran, za projekat „Izgradnja mjerne stanice za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen“ – LAMS. Ugovor za dodjelu granta u vrijednosti od 325.000 eura potpisala je ministarka nauke  Sanja Vlahović, a u ime Fakulteta za informacione tehnologije Manolina Bašović, izvršni direktor Univerziteta Mediteran  i  doc. dr Adis Balota, rukovodilac projekta.

Drugi Ugovor potpisan je sa Biotehničkim fakultetom Univerziteta Crne Gore za projekat "Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma" – KATUN. Ugovor na Biotehničkom fakultetu u ime Ministarstva nauke potpisala je ministarka nauke  Sanja Vlahović, a u ime Fakulteta dekan Miomir Jovanović i prof. dr Milan Marković, rukovodilac projekta.

Projekti će se realizovati u naredne dvije godine, od aprila 2015. do marta 2017. godine.

Vlahović je izrazila zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora drugog ciklusa istraživačkih grantova finansiranih iz sredstava kredita Svjetske banke, koji predstavlja veoma značajan impuls za crnogorsku naučnoistraživačku zajednicu.

U posljednjih godinu dana, Ministarstvo nauke je iz sredstava kredita ugovorilo realizaciju projekata u vrijednosti od preko pet miliona eura i u toku su pregovori za finansiranje još dva preporučena projekta iz drugog ciklusa grantova, čiji nosilac je Klinički Centar Crne Gore. „Zajednički cilj jeste podsticaj i podizanje nivoa naučnih kapaciteta u skladu sa strateškom projekcijom Vlade Crne Gore kako bi naše naučnoistraživačke institucije u potpunosti postale dio Evropskog istraživačkog prostora“, kazala je Vlahović.

Osnovna ideja projekta LAMS je da se poboljša učinak crnogorske naučno-istraživačke, kao i privredne djelatnosti kroz stvaranje ambijenta za transfer tehnologija.

"Namjera je da se stvori, razvija i održava naučno-istraživačka mjerna stanica za istraživanje atmosferskih pražnjenja na Lovćenu koja će postati konkurentna na međunarodnom nivou. Očekivani rezultati LAMS projekta su dobijanje vrlo značajanog mjernog sistema za praćenje parametara struja groma. Mjerni sistem, zajedno sa centralnim serverom radiće potpuno automatizovano i to u realnom vremenu. Kompletan sistem je baziran na najmodernijim informacionim, komunikacionim i mjernim tehnolagijama i za sada ne postoji sličan sistem nigdje u svijetu”, saopšteno je iz Ministarstva nauke.

U Ministarstvu dodaju da su analize pokazale da npr. jedna godina rada buduće mjerne stanice na Lovćenu, (u obimu prikupljanja podataka),  odgovara 50 godina rada slične stanice na „Peissenberg tower – u“ u Njemačkoj, ili 10 godina rada mjerne stanice Gaiberg u Austrija, odnosno pet godina rada mjerne stanice Santis u Švajcarskoj. Ovo iz razloga što područje Lovćena godišnje ime preko 2500 udara groma.

Sa druge strane, KATUN je dvogodišnji projekat koji nudi sveobuhvatni - holistički pristup u ekonomskom razvoju planinskih resursa Crne Gore.

 “Glavni ciljevi projekta su da se na znanju zasniva održivi razvoj poljoprivrede i agro-turizma na crnogorskim katunima, uz očuvanje kulturnog nasljeđa ruralnih područja i osnaživanje interdisciplinarnog pristupa u rješavanju izazova ekonomskog i društvenog razvoja Crne Gore i čvršće povezivanje sa međunarodnim partnerima”, objašnjeno je u saopštenju.

KATUN je inovativan projekat jer po prvi put u ovom obimu multidisciplinarni tim predlaže jedinstvena ‐ integrativna rješenja za korišćenje resursa crnogorskih planina u skladu sa očekivanjima ruralnog društva - da se kroz simbiozu poljoprivrede i turizma u katune udahne novi život.

 “Budući da Projekat afirmiše i jednako tretira svaki od tri aspekta održivosti, moći će da posluži kao model daljeg razvoja katuna. Očekuju se brojni konkretni rezultati u sferi prenosa znanja i inovacija, kreiranju novih mlječnih proizvoda, novih tipova turističke ponude i prikupljanja i prezentacije do sada nepoznatih podataka o kulturno–istorijskom nasljeđu”, zaključeno je u saopštenju.

Portal Analitika