Protokol

Pejović-Gavrilesku: Važna saradnja u oblasti životne sredine

Saradnja na polju zaštite životne sredine doprinijeće kvalitetnijem usklađivanju nacionalnih politika i zakonodavstva sa zahtjevima Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine, poručeno je sa sastanka glavnog pregovarača ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića i ministarke životne sredine, vode i šuma Rumunije Gracijelom Leokadijom Gavrilesku.
Pejović-Gavrilesku: Važna saradnja u oblasti životne sredine
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Pejović je boravio u dvodnevnoj posjeti Bukureštu tokom koje je imao više sastanaka s predstavnicima Vlade i Parlamenta zaduženim za evropske poslove.

Na sastanku Gavrilesku, bilo je riječi o saradnji dvije države u kontekstu sprovođenja Memoranduma o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

"U tom dijelu su razmotreni modaliteti  političke i tehničke saradnje i podrške Rumunije u sprovođenju politike EU putem prenosa naučnog i tehničkog znanja i iskustva. Glavni pregovarač je informisao sagovornicu o obavezama iz 27. poglavlja Životna sredina i, posebno, o aktivnostim koje Crna Gora preduzima u pravcu ispunjenja mjerila za otvaranje tog poglavlja. U tom kontekstu je predstavio  rad na izradi sveobuhvatne nacionalne strategije i akcionog plana za prenošenje i primjenu evropskih propisa u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, uključujući planove razvoja administrativnih kapaciteta i procjenu finansijskih potreba", navodi se u saopštenju.

Na sastanku s ministrom evropskih fondova Euđenom Orlandom Teodorovićijem, bilo je riječi o aktivnostima u pravcu otvaranja 22. poglavlja i pripremi za korištenje strukturnih fondova EU.

"Pejović je informisao sagovornika o procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima i radu na izgradnji i jačanju institucionalnog okvira za korištenje fondova EU koji će Crnoj Gori biti na raspolaganju nakon pristupanja EU. Ministar Teodorovići  je prenio iskustvo Rumunije u korištenju fondova EU i istakao važnost pravovremene pripreme i zrelosti projekata za buduće efikasno korištenje strukturnih fondova EU", stoji u saopštenju.

U fokusu razgovora s ministrom za energetiku, mala i srednja preduzeća i preduzetništvo Andrejem Dominikom Đerom, bio je napredak Crne Gore u 15. poglavlju Energetika.

"Ambasador Pejović je istakao da je energetika, uz turizam i poljoprivredu, prioritetna oblast nacionalnih razvojnih planova Crne Gore. Upoznao je ministra sa strateškim dokumentima iz ove oblasti i istakao je da je u pravcu otvaranja ovog poglavlja Vlada pripremila detaljan akcioni plan za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s propisima EU koji se odnose na obavezne rezerve nafte ili naftnih derivata. Takođe je bilo riječi o pregovorima u okviru 20. poglavlja, razvoju malih i srednjih preduzeća i korištenju programa COSME", navodi se u saopštenju.

Tokom posjete Bukureštu, glavni pregovarač je razgovarao i s predsjednicom Odbora za evropske poslove Doma poslanika Anom Birčol, državnim sekretarom za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Đorđem Ćambom, državnim sekretarom u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Danijelom Botanojuom i potredsjednikom Nacionalne uprave za zaštitu potrošača Razvanom Adrijanom Floreskuom.

Glavni pregovarač je informisao sagovornike o dosadašnjim rezultatima na evropskom putu i predstavio planove dalje dinamike u pregovaračkom procesu.

Sagovornici Pejovića su istakli  da uspjesi koje, shodno novom pristupu, Crna Gora postiže na evropskom putu predstavljaju značajan podsticaj za ostale zemlje Zapadnog Balkana, kao i potvrdu nastavka politike proširenja bez zastoja.  Ponovili su da će Rumunija kroz brojne programe saradnje nastaviti da podržava prijateljsku Crnu Goru u ostvarenju evropskih ciljeva.

Tokom posjete je dogovoreno da ministar za energetiku, mala i srednja preduzeća i preduzetništvo Andrej Dominik Đera i ministar evropskih fondova Euđen Orlando Teodorovići u skorijem periodu posjete Crnu Goru kako bi produbili započetu saradnju na ovim poljima.

Portal Analitika