Društvo

Najviše žalbi na rješenja o otkazu

Komisija za žalbe je lani zabilježila dvostruko veći broj žalbi nego tokom 2013. godine. Naime, pretprošle godine komisija je primila 501 žalbu, dok je 2014. bilo njih 1.018. Posmatrano po strukturi žalbi, najveći broj njih odnosio se rješenja o prestanku radnog odnosa, ali i odluke o izboru kandidata, pišu Vikend novine.
Najviše žalbi na rješenja o otkazu
Portal AnalitikaIzvor

"Najviše žalbi izjavljeno je na rješenja o prestanku radnog odnosa, njih 216. Slijede odluke o izboru kandidata 166, kao i rješenja o raspoređivanju -154. Takođe, najviše je poništenih rješenja o prestanku radnog odnosa -130; rješenja o raspoređivanju 107 i odluka o izboru kandidata 86", navodi se u izvještaju, uz napomenu da je u narednom periodu potrebno značajnu pažnju posvetiti poboljšanju kvaliteta rada u ovoj oblasti i stručnom usavršavanju službenika koji rade na pripremi prvostepenih rješenja.

U dokumentu se navodi da se najveći broj predmeta odnosio na žalbe, dok je mnogo manji bio na presude Upravnog suda.

"Kada se ima u vidu da se od početka 2013. godine bilježi kontinuirano povećanje broja predmeta u radu kod Komisije za žalbe, podaci o njihovom broju i strukturi ukazuju na potrebu preduzimanja odgovarajućih mjera u cilju unapređenja kvaliteta rada u ovoj oblasti", navodi se u izvještaju.

Kad je riječ o strukturi predmeta, te načinu odlučivanja, u izvještaju se navodi da se najveći broj predmeta (483) odnosio na Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). U tabelarnom prikazu navodi se da je od ukupnog broja predemta bilo 229 poništenih rješenja, 214 odbijenih žalbi. Odbačeno je sedam žalbi, dok je u tri slučaja obustavljen postupak. Istovremeno, zbog ćutanja administacije usvojeno je 26 žalbi, dok, kad je riječ o MUP-u, nijesu riješena četiri predmeta. Nakon MUP-a, po broju predmeta prednjači Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), u kojem je bilo 156 predmeta. Kad je riječ o toj ustanovi, odbijeno je 114 žalbi, a poništena su 42 rješenja.

Na Ministarstvo finansija odnosilo se 95 predmeta. Od tog broja 34 žalbe su odbijene, dok je bilo 56 poništenih rješenja. Jedan predmet ostao je neriješen, dok su dvije žalbe poslate na postupanje.

 
 
 
Portal Analitika