Društvo

Notari ne žele da im Ministrstvo pravde određuje tarifu

Crnogorski notari nezadovoljni su predlogom da Ministarstvo pravde određuje notarsku tarifu, kao i produženim rokovima za njihovu disciplinsku odgovornost, što je predviđeno radnom verzijom o izmjenama i dopunama zakona o notarima.
Notari ne žele da im Ministrstvo pravde određuje tarifu
Portal AnalitikaIzvor

Pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević kazala je da je jedan od bitnijih razloga za izmjenu zakona o notarima, izmjena i dopuna zakona o vanparničnom postupku, koji sprovođenje postupka i raspravljanje zaostavštine povjerava notaru, koji će kao povjerenik suda biti ovlašten da donosi odgovarajuće akte.

To će, kako je pojasnila, dovesti do rasterećenja rada sudova, smanjenja broja sporova i ubrzati trajanje postupka.

Lakočević je pojasnila da je predviđeno da će notarsku tarifu donositi Vlada po pribavljenom mišljenju Notarske komore, za razliku od dosadašnjeg rješenja kada ga je donosila Komora, uz saglasnost Vlade.

Ona je na okruglom stolu o radnoj verziji Zakona o izmjenama i dopunama zakona o notarima, rekla da je disciplinska odgvovornost notara dio koji je pretrpio najviše izmjena, kako u pogledu disciplinskih organa koji će odlučivati tako i u pogledu rokova zastarjelosti ali i disciplinksih prekršaja.

Lakočević je ukazala da nijesu samo rokovi za disciplinsku odgovornost produženi kada su u pitanju notari, već i sudije i tužioci.

Ona je pojasnila da su uvedena dva nova člana, kojima se predviđa zabrana bilo kakve diskriminacije i kojima se uvodi upotreba rodnosenzitivnog jezika.

Izmjenama se daje mogućnost i da dva ili više notara sa istog službenog područja obavljaju notarsku djelatnost u zajedničkoj kancelariji.

Predsjednik Notarse komore Branislav Vukićević smatra da su predviđeni predugi rokovi zastarjelosti za disciplinsku odgovornost, kao i da bi troškovi za disciplinske organe trebalo da idu na teret budžeta države, a ne notarske komore.

Potpredsjednik Notarske komore Darko Ćurić smatra da isključivanje tog tijela u određivanju tarife ugrožava ekonomsku sigurnost notara, i njihovu samostalnost.«Bićemo u situaciji da nemamo uticaja na osnovne uslove za naš rad«.

»Predlažemo da notarsku tarifu zajednički donose Ministarstvo i Notarska komora, ako već smatrate da država treba da ima veću ulogu - da tarifu predlaže Ministarstvo, a da mišljenje Komore bude obavezno«, pojasnio je on.

Ćurić je rekao da Notarskoj komori smeta što se notarska odgovornost smatra mnogo strožijom nego disciplinska odgvornost nosilaca drugih pravosudnih funkcija.

«Zašto se za notare predviđaju tri godine?Smatramo da ti rokovi treba da budu kraći, jer oni na neki način ugrožavaju i pravnu sigurnost«, naveo je on.

Bivša predsjednica Notarske komore, Tanja Čepić upitala je šta se desilo u zadnjih godinu pa su se desile tako radikalne promjene.

“Ja smatram da treba da budu radikalne promjene, u dijelu za koji moje kolege ne smatraju, a odnosi se na disciplinsku odgovornost. Rokovi treba da budu takvi kakvi jesu, jer to znamo mi koji smo trebali da rješavamo probleme”, navela je ona.

Čepić ne smatra dobrim uvođenje sudija u prvostepene i drugospete disciplinske komisije, “uz svo moguće uvažavanje, oni nisu dovojno upozbati sa pravom ulogom notara, i smatram da je to radikalna mjera o kojoj treba pričati”.

“Mislim da nigdje u okruženju ne postoji rješenje da se notarska tarifa u potpunosti izmjesti od notara, a ako i postoji onda taj notarijat ne obavlja svoju pravu funkciju nego je sporedan u pravosudnom sistemu”, rekla je ona.

Ministar pravde Duško Marković pohvalio je institut notarijata, navodeći da ga uvijek izdvaja kao primjer dobre prakse u reformi pravsuđa, uz besplatnu prvanu pomoć.

»To su dva pravna instituta koji su primjeri brze i efikasne implementacije, u korist države i zajednice«, naveo je on.

Marković je kazao da je Ministarstvo pravde trpjelo razne udare da bi danas došlo do ovog nivoa u notarskom sistemu.

»Imao sam problema i na Vladi da odbranim ovaj projekat jer je bilo nerazumijevanja i tamo, ali smo uspjeli. Vi ste danas na dobrom putu, ali ne treba žmuriti pred problemima«, rekao je on.

Portal Analitika