Abiznis

Vlada uplatila Kinezima 81 miliona eura, do kraja marta uplaćuje još toliko

Vlada Crne Gore uplatila je po osnovu avansa 80,95 miliona eura kineskom CRBC-u izvođaču prioritetne dionice autoputa Smokovac-Mateševo. Prema prethodno postignutom dogovoru, Vlada će do kraja marta uplatiti još toliki iznos po osnovu avansa.
Vlada uplatila Kinezima 81 miliona eura, do kraja marta uplaćuje još toliko
Portal AnalitikaIzvor

U informaciji usvojenoj na prošloj sjednici, podsjeća se da je 6. februara godine izvođaču radova, upućeno pismo o prihvatanju ponude u skladu za zaključenim Ugovorom o projektovanju i izgradnji, a dana 16.02.2015. godine CRBC je dostavio ugovorom definisane garancije: garanciju matične kompanije, garanciju za dobro izvršenje posla i garanciju za avans. “Time su se stekli preduslovi za isplatu prve rate avansa i do 08.03.2015. godine, treba da bude isplaćena pra rata avansa od 10 odsto od ugovorene cijene za projektovanje i izgradnju, odnosno 80, 95 miliona, a do kraja marta 2015. godine treba da bude isplaćena i druga rata avansa od 10 odsto od ugovorene cijene za projektovanje i izgradnju, piše u informaciji.

Kapitalnim budžetom za 2015. godinu za autoput Bar-Boljare je predviđeno 206 miliona eura. Ova projekcija je pravljena polazeći od činjenice da investitor (Vlada) mora da isplati 161,15 miliona eura za dvije ugovorom definisane rate avansa.

“Pretpostavlja se da će izvođač radova izvršiti određeni obim radova i po tom osnovu ispostaviti investitoru privremene situacije za oko 40 miliona eura. Ostatak sredstava je predviđen za plaćanja prema izabranom Nadzornom organu sa kojim je potpisan Ugovor o pružanju konsultanskih usluga koji prati rad izvođača radova i koji jeste dio ukupnog modela upravljanja projektom, za plaćanja za državnu komisiju za reviziju koja mora da prati izradu i reviduje Glavni projekat, za plaćanja za gradilišno napajanje i ostale zavisne troškove realizacije projekta. Precizniju projekciju obima investicije koja će se realno efektuirati na tržištu moguće je dati nakon početka radova, i nakon završetka Programa radova koji će biti završen u roku od 21 dana od datuma početka radova”, konstatuje se u dokumentu.

Pripremni radovi na autoputu bi trebalo da počnu u aprilu.

P.Z.

Portal Analitika