Abiznis

IA: Upoznati javnost sa aneksima ugovora o javnim nabavkama

Uprava za javne nabavke ne vodi i ne objavljuje informacije o broju zaključenih aneksa na godišnjem nivou, kao ni o ukupnom iznosu zaključenih izmjena osnovnih ugovora o javnim nabavkama, što stvara prostor za zloupotrebe i ograničava transparentnost, saopšteno je iz Instituta alternativa.
IA: Upoznati javnost sa aneksima ugovora o javnim nabavkama
Portal AnalitikaIzvor

„U odgovoru na zahtjev za slobodan pristup informacijama Instituta alternativa, Uprava za javne nabavke nas je informisala da je broj zaključenih aneksa tokom prethodne tri godine dostupan na portalu javnih nabavki, što je neprecizan i nepotpun podatak. Naime, ”naprednom” pretragom ovog portala dobije se podatak o ukupno sedam zaključenih aneksa u 2014. godini, dok pretragom svakog od objavljenih podataka za prethodnu  godinu, može se utvrditi da ima ukupno 28 dostupnih aneksa. Ipak, i ova informacija do koje se dolazi nakon višednevne pretrage portala nije konačna ni precizna, jer je nemoguće utvditi da li je tokom 2014. godine zaista zaključeno ovoliko aneksa ili više, budući da Uprava za javne nabavke ne objavljuje koliko se aneksa zaključi na godišnjem nivou u izvještaju o nabavkama“, ističe se u saopštenju.

Iz ove NVO tvrde da su pojedini ugovori ili aneksi objavljeni na portalu bez osnovnih elemenata, kao običan dokument, bez datuma, pečata i potpisa strana koje zaključuju ugovor.

„Ovo praktično znači da je u praksi moguće da ukupan iznos zaključenog posla mnogo veći, odnosno da se krši zakonska norma o procentu do kojeg se mogu izmijeniti odredbe i iznosi osnovnog ugovora. Dodatno, tokom istraživanja koje smo sproveli u januaru ove godine, službenici za javne nabavke nisu mogli precizno da odgovore na pitanje da li se aneksi ugovora uopšte objavljuju, kao ni na pitanje ko vodi evidenciju o utvrđenim prekršajima u postupcima javnih nabavki, već su odgovori bili kontradiktorni“, dodaje se u saopštenju.

Iz Instituta alternativa poručuju da izmjene uslova osnovnog ugovora stvaraju ogroman prostor za korupciju te moraju biti kontrolisane i odobrene od strane Uprave za javne nabavke, pa je neophodno detaljno upoznati javnost o detaljima zaključenih aneksa.

 

Portal Analitika