Abiznis

Skuplje gorivo, cigarete, kafa, alkohol, a investitori se oslobađaju poreza

Vlada Crne Gore objavila je spisak mjera u cilju održivosti javnih finansija, uoči početka gradnje autoputa Smokovac-Mateševo. Nije objavljeno koliko će poskupiti alkohol i gazirana pića.
Skuplje gorivo, cigarete, kafa, alkohol,  a investitori se oslobađaju poreza
Portal AnalitikaIzvor

U sklopu fiskalnih mjera predviđeno je povećanje akciza na alkohol, gazirana pića, duvan i duvanske proizvode, uvođenje poreza na kafu i dobitke od igara na sreću kao i propisivanje namjenske takse na maloprodajnu cijenu goriva u visini od 0,05 eura po litru, za finansiranje dijela troškova izgradnje autoputa. Mjere predviđaju značajne poreske olakšice za investitore.

Brojaće se turisti: Pored toga, predviđeno je sužavanje zone sive ekonomije – uvođenje krivične odgovornosti za isplatu zarada bez plaćanja poreza i doprinosa, realizacija “Projekta evidentiranja boravka turista”, koji će biti finansiran iz prihoda ostvarenih njegovom implementacijom, po principu javno – privatnog partnerstva, navodi se u Predlogu mjera ekonomske politike koje je Vlada usvojila na prošloj sjednici.

U dokumentu se navodi  da je reformom poreske politike, od ove godine pa do postizanja uravnoteženja budžeta: smanjene su više stope poreza na dohodak fizičkih lica za 2 procentna poena (sa 15 odsto na 13 odsto), a povećane stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za 0,5 procentna poena.

Poreske blagodeti za investitora: Takođe, u toku realizacije najvažnijeg infrastrukturnog projekta-izgradnje dionice autoputa Smokovac-Mateševo, a u cilju stvaranja povoljnijih uslova poslovanja, za investitora će biti uvedeni poreski preferencijali, odnosno oslobađanja pladanja poreza na dobit i dohodak, carina, PDV-a i doprinosa.

 U cilju unapređenja investicionog ambijenta i konkurentnosti crnogorske ekonomije, predviđeno je i uvođenje fiskalnih preferencija za investicije za sljedede sektore: visoki turizam - hoteli sa 5 i više zvjezdica; prehrambenu industriju; kapitalne investicije u sektoru energetike.

“Ulaganjem u ove sektore, investitori bi ostvarili pravo na oslobađenje od pladanja PDV-a, carine, komunalija, naknada i taksi, sa ciljem da se odgovarajudi resursi valorizuju na najbolji, najefikasniji i najbrži način. Time bi se oslobodio potencijal za rast, što bi, uz pratede reforme u drugim oblastima, nesumnjivo doprinijelo efikasnijoj valorizaciji resursa, te bržem ostvarenju osnovnih ciljeva ekonomske politike Crne Gore – jačanje konkurentnosti ekonomije, dostizanje viših stopa privrednog rasta i povedanje životnog standarda stanovništva”, zaključuje se u dokumentu. Od ranije je poznato da će od povećanih taksi na gorivo u budžet sliti 9 miliona eura, a da će usljed poreza na kafu taj proizvod poskupiti oko 15 odsto.

P.Z.

Portal Analitika