Društvo

VOJVODIĆ: Nova pravila za novi kvalitet studiranja

Senat Univerziteta Crne Gore usvojio je na prošloj sjednici nova pravila studiranja na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama. U saopštenju UCG navedeno je da su nova pravila fokusirana na "povećanje kvaliteta i jasno definisanje i primjenu svih do sada različito tumačenih pravila i principa Bolonjske deklaracije, univerzitetskih vrijednosti i standarda evropskog obrazovanja". Rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić u razgovoru za Pobjedu kaže da se radi o strateškim dokumentima koji su izraz odgovornosti prema studentu, nastavi, akademskoj zajednici šire gledano, društvu.
VOJVODIĆ: Nova pravila za novi kvalitet studiranja
Portal AnalitikaIzvor

- Možemo reći da je suština novih pravila u jasnom definisa nju principa na kojima zasnivamo nastavno-istraživački proces, koji su do sada, često i nedopustivo, različito tumačeni i primjenjivani. Osim usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom, pravila su izraz iskustava iz primjene Bolonjske deklaracije i odgovor na mnoge dosadašnje nedoumice koje su mučile i studente i nastavnike. U mnogim inoviranim normama dajemo prednost podizanju standarda kvaliteta, a istovremeno odgovaramo na potrebe studenata, u cilju povećanja efikasnosti studiranja. Kroz više stepena studiranja pravila su inovirana promišljajući praksu i misiju koju savremeni univerziteti imaju da studentu omoguće da ‘nauči , razumije i zna napraviti’, da regulišu obrazovni i istraživački proces, ali i da osvješćuju našu misiju u razvoju društva – kazala je Vojvodić Pobjedi.

Ona je istakla da je UCG u konstruktivnoj saradnji osluškivao probleme i prijedloge studenata. Za njih je, kako tvrdi, veliko olakšanje da više nema nesporazuma.

- Ima bojazni iskazanih od strane nastavnika da bi, zbog bezu slovnog prava na izlazak na završni ispit, moglo doći do zanemarivanja kolokvijuma kao kontinuirane provjere znanja. Hoću da vjerujem da nema mjesta toj sumnji. Da student nema razloga da ne koristi pogodnosti izlaska na predispitne provjere. Nadalje, neka rješenja iz pravila studiranja, naročito na osnovnim studijama, upravo odgovaraju na studentske zahtjeve i probleme na koje su ukazivali. Na primjer, obave znost praktične nastave, kao i odgovarajući ishodi učenja, odnosno rezultati učenja, čime idemo u susret evropskim standardima visokog obrazovanja i na što nas obavezuje i zakon. Pravila studiranja utvrđuju detalje ozakonjenog dodatnog ispitnog roka u avgustu, preciziraju obavezne izborne module, eliminisana je uslov ljenost izlaska na završni ispit Insistiramo na transpa rentnosti i odgovornosti, pa smo predvidjeli i to da se sumarne ocjene, odnosno rezultati studentskih anketa, objavljuju na sajtu Univerziteta - naglasila je Vojvodić.

Na pitanje šta nova rješenja donose u pogledu uslova studiranja i ima li promjena u visini školarina, Vojvodić je odgovorila da odluke o tome donosi Upravni odbor, za svaku studijsku godinu.

- Vjerujem da neće biti iznenađenja, pogotovo ne neprijatnih a voljela bih da vam mogu odgovoriti da su na državnom univerzitetu svi studiji budžetski regulisani i da zato na njemu studiraju najbolji - dodala je ona.

Jedna od zamjerki koje se najčešće čuju od poslodavaca jeste nivo znanja kojim raspolažu posljednje generacije visokoškolaca, što se poklapa sa periodom od početka primjene Bolonjske deklaracije. Tim povodom, vojvodić kaže da na UCG-u moraju biti senzibilniji za potrebe tržišta rada.

- Nužna je veća pažnja povodom zapošljivosti studenata, odnosno analize uticaja tržišta rada na formiranje ishoda učenja i njihovu provjeru. Tu je važno i kreiranje upisne politike, ali i kvalitet obrazovanja koje nudimo. Zahvaljujući ishodima učenja koje moramo definisati, kako smo obavezani, do oktobra 2015, i poslodavcima će biti jasnije koje su znanje, vještine i sposobnosti studenti stekli nakon završetka studija - rekla je rektorka UCG-a.

 

Foto: www.vebidoo.com

Portal Analitika