Abiznis

Bez ponuda za proizvodnju duvana

Na tender za davanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda nije stigla nijedna ponuda, saopštili su Mini-business iz Agencije za duvan.
Bez ponuda za proizvodnju duvana
Portal AnalitikaIzvor

Svi zainteresovani prijave na tender mogli su dostavljati do danas do 12 sati.

Pravo učešća na javnom tenderu imale su domaće i strane kompanije, odnosno preduzetnici koji otkupe tendersku dokumentaciju i ispune uslove iz Zakona o duvanu i Pravilnika o uslovima za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda.

Preduzeća, odnosno preduzetnici, mogli su učestvovati na tenderu i kao grupa ponuđača.

Ponuđač je bio u obavezi da dostavi bilans stanja za prethodne tri obračunske godine, koji je ovjerio ovlašćeni revizor.

Ponuđač je trebalo da dostavi i bankarsku garanciju, kao sredstvo obezbjeđenja, kojom učesnik na tenderu garantuje ispunjenje obaveza, u visini od 50 hiljada eura. Garanciju je morala da izda poslovna banka sa klauzulom "bez prigovora", rokom važenja od šest mjeseci, koja ne može biti izdata prije objavljivanja tendera.

Elementi za vrednovanje ponuda bili su učešće robnih marki učesnika na tenderu u godini koja prethodi godini raspisivanja poziva, visina očekivanih javnih prihoda na godišnjem nivou, vrijednost očekivanog izvoza na godišnjem nivou, stepen izgrađenosti i opremljenosti objekta i knjigovodstvena vrijednost kapitala, odnosno procijenjena vrijednost kapitala imovine. (Mina Business)

Portal Analitika