Društvo

Savjet za zaštitu od diskriminacije: Unaprijediti saradnju policije i LGBT zajednice

Savjet za zaštitu od diskriminacije ohrabrio je danas unaprjeđenje i jačanje saradnje LGBT zajednice i Uprave policije, posebno na unaprjeđenju bezbjednosti pripadnike te zajednice, saopšteno je nakon sjednice tog Vladinog tijela.
Savjet za zaštitu od diskriminacije: Unaprijediti saradnju policije i LGBT zajednice
Portal AnalitikaIzvor

Kako je saopšteno iz Vlade, na današnjoj sjednici Savjeta razmotrena je analiza primjene Zakona o zabrani zlostavljanja na radu i utvrđen program rada tog tijela za ovu godinu.

„Raspravljano je i o realizaciji mjera iz Akcionog plana LGBT strategije, bezbjednosti LGBT osoba, kao i o Akcionom planu za implementaciju LGBT strategije za ovu godinu“, kaže se u saopštenju.

U okviru rasprave o mobingu, Savjet se upoznao sa informacijom Uprave za inspekcijske poslove, kojoj je dao podršku na daljem snaženju ljudskih i tehničkih kapaciteta u cilju pune implementacije Zakona o zabrani zlostavljanja na radu, za koji je ocijenjeno da je u velikoj mjeri usklađen sa pravom Evropske unije.

„U kontekstu rasprave, otvoreno je i pitanje eventualne diskriminacije zaposlenih u Savezu sindikata Crne Gore, uz zaključak da sve državne institucije, u skladu sa svojim nadležnostima i poštujući rokove, treba da se izjasne o podnesenim zahtjevima“, navodi se u saopštenju.

Savjet je razmotrio i usvojio Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana LGBT Strategije za prošlu godinu.

„U dijalogu koji je vođen sa visokim predstavnicima Uprave policije, Savjet je ohrabrio dalje unapređenje i jačanje saradnje između LGBT zajednice i policije, posebno na unaprjeđenju bezbjednosti LGBT zajednice“, kaže se u saopštenju.

Savjet se, kako se navodi, založio za dalju edukaciju policijskih službenika i zaključio da postojeće obrazovne programe treba integrisati u obavezne vidove nastave studenata na policijskoj akademiji, u interesu uspostavljanja najboljih praksi i daljeg razvoja saradnje i iskustava na domaćem i međunarodnom planu.

„Savjet je razmatrao i Program rada za ovu godinu, kao i Nacrt Akcionog plana LGBT Strategije za 2015, koji će nakon verifikacije na narednoj sjednici Savjeta, biti proslijeđeni Vladi na usvajanje“, dodaje se u saopštenju.

Portal Analitika