Politika

CEDEM: Podrška opada, ali građani pozitivno gledaju na integracije

Istraživanja pokazuju da javna podrška građana članstvu u Evropskoj uniji (EU) opada, ali crnogorsko društvo pozitivno gleda na integracije, saopšteno je iz Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).
CEDEM: Podrška opada, ali građani pozitivno gledaju na integracije
Portal AnalitikaIzvor

Iz te nevladine organizacije su kazali da su u Studiji o stepenu angažovanosti Crne Gore u procesu pristupanja EU, koju je CEDEM pripremio u saradnji sa PASOS-om iz Češke i uz podršku Evropske komisije, analizirali rezultate koje Crna Gora ostvaruje, ali i stepen angažovanosti države u procesu integracija.

“Prema CEDEM-ovim istraživanjima političkog javnog mnjenja, povjerenje građna u crnogorske institucije bilježi negativan trend”, navodi se u saopštenju te organizacuje.

Oni su kazali da, uprkos tome i čnjenici da i podrška čanstvu u EU opada, crnogorsko društvo pozitivno gleda na proces EU integracija, naročto u odnosu na podsticanje demokratskih reformi i izgradnju institucija.

„Pad podrške procesu pristupanja se, prije svega, može objasniti ekonomskim razlozima i posljedicama ekonomske krize osjetnim u čitavoj eurozoni“, objasnili su iz CEDEM-a.

Prema njihovim riječima, u crnogorskoj javnosti preovladava mišljenje da građani nijesu dovoljno i adekvatno informisani o benefitima, ali i o nedostacima i manama procesa pristupanja, a Studija je, kako su objasnili, pokazala da je nedovoljna informisanost osnovni razlog lošeg razumijevanja integracija.

„Nalazi Studije ukazuju na to da je jedan od glavnih razloga nedovoljnog razumijevanja tog procesa od strane građana upravo neadekvatno i nedovoljno informisanje javnosti o procesu proširenja EU“, navodi se u saopštenju.

U CEDEM-u smatraju da je potrebno snažiti participatornu ulogu građana u procesu pristupanja i razviti posebne komunikacione kanale, kao i osigurati pristup informacijama određenim grupama građana.

„Posebnu pažnju treba posvetiti sprovođenju obuka i edukativnih programa kako za predstavnike medija, tako i za zaposlene u jedinicama za odnose sa javnošću na svim nivoima vlasti u cilju boljeg i kvalitetnijeg informisanja građana o evropskoj integraciji“, navodi se u saopštenju.

„Nova Komunikaciona strategija za informisanje javnosti o pristupanju EU i Akcioni plan za implementaciju Strategije, usvojen u maju, 2014. godine, trebalo bi da obezbijede intenzivniju koordinaciju između državnih organa i civilnog društva u pogledu objektivnog informisanja građana o EU”, poručili su iz CEDEM-a.

Oni su ukazali i na kašnjenje u realizaciji ključnih mjera predviđenih Akcionim planom, “Operativno tijelo koje je ključno za unaprjeđenje komunikacije između državnih institucija, lokalnih uprava i nevladinih organizacija je uspostavljeno tek u oktobru, sa zakašnjenjem od šest mjeseci”.

Iz CEDEM-a su podsjetili na rezultate ranijeg istraživanja te organizacije prema kome je podrška članstcu i dalje većinska, odnosno, 61 odsto građana.

“Interesantan je podatak da, uprkos postojanju širokog političkog konsenzusa i javne podrške procesu pristupanja Crne Gore EU, istraživanja pokazuju da je veoma mali procenat onih koji smatraju da su dovoljno informisani o tom procesu”, navodi se u saopštenju.

Izvor: Mina

Portal Analitika